HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
BoekStart in de kinderopvang van start
27-04-2012
Met het vervolg op BoekStart voor baby’s wordt de samenwerking tussen bibliotheek en kinderopvang geïntensiveerd.
Afgelopen woensdag is in het Haagse kinderdagverblijf 2Knuffels het startsein gegeven van BoekStart in de kinderopvang, een uitbreiding van BoekStart voor baby’s, waaraan door tachtig procent van de bibliotheken wordt meegedaan.

Danzij BoekStart in de kinderopvang wordt de samenwerking tussen bibliotheek en kinderopvang geïntensiveerd. De kinderopvang heeft behoefte aan een educatieve invulling, bijvoorbeeld het structureren van voorlezen en leesbevorderende activiteiten. Een aanbod vanuit de bibliotheek aan de kinderopvang is op zichzelf niet nieuw, het vernieuwende is de structurele samenwerking op meerdere terreinen tegelijk.

Tijdens de pilot hebben zo’n zeventig kinderdagverblijven en peuterspeelzalen samen met de bibliotheken voorlezen een vaste plek gegeven in het dagprogramma en in het pedagogisch beleid. Het project wordt nu landelijk ingevoerd.

De BoekStartKast behelst een boek en een lesbrief van de openbare bibliotheek voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. In het boek staan verschillende verhalen uit prentenboeken en rijmpjes-, versjes- en liedjesbundels van beroemde schrijvers en illustratoren.

Een subsidie van het ministerie van OCW in het kader van Kunst van Lezen maakt het mogelijk voor bibliotheken om meerdere kinderopvanglocaties te stimuleren voorlezen een stevige plaats te geven in hun beleid. Dit gebeurt door het gezamenlijk opstellen van een voorleesplan, trainen van pedagogisch medewerkers, het inrichten van een aantrekkelijke leesomgeving met boeken in de kinderopvang, het opbouwen van een goed netwerk en het organiseren van voorleesactiviteiten.

BoekStart is onderdeel van Kunst van Lezen, een initiatief van het Ministerie van OCW, uitgevoerd door Stichting Lezen en het SIOB.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie