HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Bibliotheek A tot Z krimpt in
27-04-2012
Medewerkers zijn geïnformeerd over de reorganisatie waarbij de formatie met ongeveer 3 procent zal afnemen
De Bibliotheek A tot Z sluit een aantal vestigingen en zal meer doelgericht, op locatie en in samenwerking met andere organisaties gaan opereren, zo bericht Dordrecht.net. Bovendien worden er bedrijfsorganisatorische maatregelen genomen om tot financiële besparingen te komen. Er gaat deze zomer een reorganisatie van start waarbij de formatie met ongeveer 3 procent zal afnemen, iets wat vanaf september gefaseerd zal worden gerealiseerd. Naast natuurlijk verloop zal gedwongen ontslag aan de orde zijn.

Afgelopen dinsdag zijn de medewerkers door de directie geïnformeerd. Bij de reorganisatie speelt met name dat de bibliotheek geconfronteerd wordt met een veranderde vraag vanuit de samenleving. Dit vereist een kwaliteitsinvestering binnen de organisatie en een stevige doorontwikkeling van professionaliteit. De van gemeentewege opgelegde subsidiekorting heeft dit proces doen versnellen. Door de middelen efficiënter en effectiever in te zetten, wil de bibliotheek de toekomst veiligstellen. Omdat een aantal vestigingen zal sluiten, wordt ernaar gestreefd de openingstijden van de vestigingen die resteren te verruimen.

Zie ook dit eerdere bericht, waarin melding wordt gemaakt van de sluiting van twee van de vijf Dordtse vestigingen: Sterrenburg en Dubbeldam.

De Bibliotheek van A tot Z meldt op haar website ook in Zwijndrecht bezig te zijn met een reorganisatie van de bibliotheekvoorziening.

'De Bibliotheek A tot Z slaat een andere koers in: doelgroepgericht, op locatie en samenwerkend met andere maatschappelijke organisaties. Het is een ontwikkeling die in gang is gezet door de digitalisering van de samenleving, de daarmee veranderende vraag van bibliotheekgebruikers en de krimpende financiële middelen als gevolg van gemeentelijke bezuiniging. De vestiging Anjerstraat zal daarom per 1 juli 2012 worden gesloten,' zo valt in een blog op de website te lezen.

Als alternatief voor de te sluiten vestiging komt er voor volwassenen en ouderen een bibliotheeksteunpunt in het ontmoetingscentrum Lunenhof. De dienstverlening voor de jeugd in Zwijndrecht-West wil de bibliotheek als arrangement op elke basisschool onderbrengen. Vestiging Walburg wordt de centrale vestiging voor heel Zwijndrecht, waarbij de collectie en openingstijden zullen worden uitgebreid. (Zwijndrecht heeft op dit moment drie vestigingen: Anjerstraat, Walburg en Heerjansdam.) De bibliotheek zal aangaande het bibliotheeksteunpunt in Lunenhof samenwerken met Syndion, een organisatie die mensen met een handicap ondersteunt. Dit biedt volgens de bibliotheek vele voordelen, ten gunste van een verruiming van de openingstijden en een grotere toegankelijkheid van het bibliotheekpunt.
De vestiging in Heerjansdam wordt onderdeel van het in ontwikkeling zijnde Educatief Plein Heerjansdam. De verwachting is dat de bouw hiervan in voorjaar 2013 gereed zal zijn. Als onderdeel van deze Brede School zal de bibliotheek in de eerste plaats gericht zijn op de jeugd en het ondersteunen van het onderwijs, daar waar het gaat om leesbevordering en media-opvoeding. Voor volwassenen zal een kleine wisselcollectie beschikbaar komen.

De bibliotheek geeft aan dat er volgend jaar nog een bezuinigingsslag gemaakt moet gaan worden in de bibliotheek van Alblasserdam, de derde gemeente in het werkgebied van Bibliotheek A tot Z. Wat dat voor gevolgen zal hebben, is nog niet bekend.Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie