HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Raad voor Cultuur: subsidie Stichting Lezen onveranderd, korting voor Letterkundig Museum
21-05-2012
In haar advies aangaande de cultuursubsidies voor de periode 2013-2016 stelt de Raad voor Cultuur voor het Letterkundig Museum te korten met bijna acht ton. Stichting Lezen behoudt wat de Raad betreft haar subsidie van ruim 1.8 miljoen.
De Raad stelt in het advies Slagen in Cultuur: advies culturele basisinfrastructuur 2013 - 2016  de museale taakuitvoering van het Letterkundig Museum niet sterk genoeg te vinden om een voortbestaan als zelfstandige instelling te rechtvaardigen. Het Letterkundig Museum is op dit moment volgens de Raad meer een documentatiecentrum met een publieksfunctie dan een museum. In de presentatie komt de link met maatschappelijke thema’s onvoldoende tot uiting, waardoor de instelling geen museale invulling aan haar taak geeft. Daarom stelt de Raad een korting op de subsidie voor van 25% (van ruim 2.9 miljoen naar 2.2 miljoen) en adviseert een sterke samenwerking met het Museum Meermanno, dat zich in hetzelfde domein beweegt. 
Over het Kinderboekenmuseum, deel uitmakend van het Letterkundig Museum, is de Raad overigens wel erg enthousiast: 'Het presenteert een fantastische interactieve tentoonstelling, waarbij het boek tot leven wordt gebracht en tegelijkertijd de waarde van lezen en voorlezen centraal wordt gesteld.'

Ook Museum Meermanno, Huis van het boek, moet het in het advies van de Raad met 25% minder subsidie doen (van 1.7 miljoen naar 1.4 miljoen). De kernkwaliteit van het Meermanno is volgens de Raad niet sterk genoeg om een voortbestaan als zelfstandige instelling te rechtvaardigen. Samengaan cq samenwerking met het Letterkundig Museum moet volgens de Raad leiden tot een sterkere positionering van beide instituten en een besparing van 25% op de subsidies voor beide musea.

De Raad toont zich positief over Stichting Lezen en adviseert dan ook de subsidie (1.8 miljoen) onaangetast te laten. 
'Mede dankzij boekpublicaties, websites en samenwerkingsverbanden is de bekendheid van de instelling bij deskundigen in het veld aanzienlijk. Wel maakt de raad zich zorgen over het hoge ambitieniveau. De stichting formuleert op basis van beperkte middelen een breed scala aan activiteiten voor uiteenlopende doelgroepen. Keuzen zijn onvermijdelijk. De raad adviseert daarom het beleid te concentreren op intermediairs (leerkrachten en bibliotheekmedewerkers in het bijzonder) en minder in te zetten op (de zeer heterogene groep) ouders,' aldus de Raad in het advies.
De Raad stelt dat Stichting Lezen met haar expertise op het gebied van (intermediale) leesvaardigheden in het bijzonder kan adviseren over de gebruiksmogelijkheden van de openbare digitale bibliotheek.

Ook over Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) toont de Raad zich tevreden, resulterend in slechts een geringe teruggang van de subsidie, van 620.000 naar 570.000. 
DEN heeft zich de afgelopen zeventien jaar een stevige positie verworven, aldus de Raad. De Raad adviseert echter wel dringend om per 2013 een realistisch toekomstplan op tafel te leggen, omdat de subsidiëring voor de huidige activiteiten na 2016 stopt.

In hetzelfde rapport toont de Raad voor Cultuur zich zeer kritisch over het SIOB, dat volgens de Raad innovatieve en strategische visies ontbeert, sinds 2010 regie noch focus heeft ontwikkeld en onvoldoende gezag heeft om effectief en efficiënt te kunnen opereren. Zie het bericht 'Raad voor Cultuur adviseert negatief over SIOB'

Voor de volledige tekst van het advies Slagen in Cultuur, culturele basisinfrastructuur 2013 - 2016, zie de website van de Raad voor Cultuur (PDF)


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie