HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
SIOB wil gesprek met Zijlstra over advies Raad voor Cultuur
22-05-2012
De Raad van Toezicht van het Sectorinstituut voor Openbare Bibliotheken (SIOB) laat vandaag in een brief aan staatssecretaris Zijlstra van OCW weten graag op zo kort mogelijke termijn met hem in gesprek te gaan over het gisteren uitgebrachte advies van de Raad voor Cultuur.
Dit meldt het SIOB vandaag op haar website.

De Raad van Toezicht wijst op twee eerdere adviezen van de Raad voor Cultuur die blijk hebben gegeven van verschil van inzicht tussen de Raad voor Cultuur en het Ministerie van OCW aangaande de positionering, rol en aanpak van het SIOB.

Het SIOB wijst op formuleringen in met name het Advies bezuiniging cultuur 2013-2016, waarin naar de mening van de Raad het SIOB, door gebrek aan bevoegdheden en positie, niet kon doen waarvoor het is opgericht, namelijk regie voeren over de sector. Tevens signaleert men in deze analyse een knelpunt in de betrokkenheid van de overheid en met name de, naar de mening van de Raad, overbodige, rol van de provinciale organisaties; een rol die, via het Sectorinstituut, doorontwikkeld zou moeten worden tot een landelijke bibliotheekvoorziening, zo valt te lezen in de brief (PDF)

In de brief noemt de Raad van Toezicht van het SIOB het een 'overwegend correcte observatie' als de Raad voor Cultuur in zijn gisteren verschenen advies constateert dat zijn aanbevelingen uit eerdere adviezen niet zijn opgevolgd, maar het SIOB noemt dit een rechtstreeks gevolg van verschillen van inzicht tussen de Raad en het ministerie van OCW. 'Uiteraard was in de afgelopen periode voor het SIOB de beleidslijn die het ministerie aangaf te willen volgen (...) leidend. Wij willen dan ook graag met u in gesprek over de vraag in hoeverre deze negatieve beoordeling van het SIOB door de Raad door u wordt gedeeld. Alvorens wij in staat zijn een adequaat beleidsplan te formuleren is het van groot belang dat er duidelijkheid komt over de randvoorwaarden waar dat plan aan moet voldoen om voor voortzetting van SIOB als "ondersteunende instelling" voor de sector Openbare Bibliotheken in aanmerking te komen,' zo schrijft het SIOB in de brief.

De Raad van Toezicht van SIOB voegt daaraan toe: 'Uitvoering van een krachtige regietaak van een sectorinstituut is zeker noodzakelijk maar is niet op voorhand gebaat bij een top down benadering, zoals door de Raad voorgestaan, gezien de uiteenlopende belangen in de drie bestuurslagen. Het is echter aan de staatssecretaris om zo snel mogelijk dit verschil van inzicht in overeenstemming te brengen met de verwachtingen ten aanzien van de rol van een sectorinstituut.'

De volledige tekst van de brief is te vinden op de website van SIOB.Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie