HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Onderzoek naar business case Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen
23-05-2012
Het besluit omtrent het bibliotheekwezen in Stichtse Vecht is hiermee tot na de zomer uitgesteld.
De gemeente Stichtse Vecht laat door een onafhankelijk deskundige een onderzoek instellen naar de business case over de bibliotheekvoorzieningen binnen Stichtse Vecht. Op haar website bericht de gemeente: ‘Hiermee stelt ze het belang van de inwoners en de wensen van de raad voorop. Het college vindt een zorgvuldige en volledige afweging zeer belangrijk voor dit besluit. Het besluit omtrent het bibliotheekwezen is daarom tot na de zomer uitgesteld.

De gemeente heeft eind vorig jaar Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen een bezuinigingsopdracht opgelegd. Daarvoor is door de bibliotheek een business case ontwikkeld waarin de bezuiniging is meegenomen. Met de bibliotheek is gesproken over de business case. Ook heeft de gemeente de bibliotheek om aanvullende gegevens gevraagd.

Op 15 mei jl. hebben B&W voor het eerst als voltallig college gesproken over de business case. B&W hebben veel waardering geuit voor de business case en voor het werk dat verzet is, maar hebben ook geconstateerd dat het gaat om een complexe materie, waarbij veel aspecten aan de orde zijn die om een integrale afweging vragen. Zoals het formuleren van een duurzame visie op de bibliotheek van de toekomst, het in kaart brengen van mogelijke financiële risico's, het gewenste versus het haalbare voorzieningenniveau in de verschillende kernen en het realiseren van duurzame oplossingen in de vastgoedsfeer.

Om die reden heeft het college nu nog geen besluit genomen over de bibliotheekvoorziening of het aantal bibliotheeklocaties in geheel Stichtse Vecht. B&W willen, in het belang van inwoners van Stichtse Vecht en van de bibliotheek, een zorgvuldige en volledige afweging kunnen maken waarin alle genoemde aspecten worden meegenomen. Daarom hebben zij ervoor gekozen om aanvullend onderzoek te laten verrichten door een onafhankelijke deskundige, die al deze aspecten integraal in kaart brengt. Dit betekent dat B&W pas na de zomer een besluit zullen nemen over de bibliotheek.

Het college begrijpt dat het voor alle betrokkenen, in de eerste plaats voor bestuur, directie en medewerkers van de bibliotheek, maar ook voor de inwoners van Stichtse Vecht, mogelijk teleurstellend is dat de duidelijkheid over de verdere toekomst van de bibliotheek nog wat langer op zich laat wachten. Niettemin vinden B&W dat de zorgvuldigheid en het belang van het te nemen besluit enig uitstel rechtvaardigt. Het bestuur van de bibliotheek en de leden van de gemeenteraad blijven nauw aangesloten bij het verdere besluitvormingsproces.’

Zoals eerder bericht heeft de mogelijke sluiting van de vestigingen in Maarssen-Dorp en Kockengen, beide deel uitmakend van de gemeente Stichtse Vecht, geleid tot verschillende protestacties van inwoners.Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie