HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
VOB formeert taskforce Bibliotheekwet
24-05-2012
Het bestuur van de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) heeft een taskforce gevormd om beter te kunnen inspelen op de ontwikkelingen in het proces naar een nieuwe Bibliotheekwet,
De taskforce bestaat uit leden van het bestuur en medewerkers van het bureau. 

De taskforce moet een antwoord zien te vinden op een aantal inhoudelijke thema’s die aan de orde komen in de OCW werkgroep bibliotheekwetgeving (bestaand uit vertegenwoordigers van VOB, VNG, IPO, DBNL, KB, SIOB, de Taalunie), die als klankbord functioneert voor het ministerie van OCW.
Een belangrijk onderwerp in dit kader is onder andere de uitname uit het Gemeentefonds ten behoeve van de digitale bibliotheek. De VOB schrijft hierover: 'De VOB heeft eerder haar condities voor de uitname geformuleerd en organiseert op dit moment haar inkoopkracht en expertise op het terrein van digitale media met externe professionele steun om aan het ministerie een aantrekkelijk en strategisch inhoudelijk plan te kunnen bieden. Doel is een goede inhoudelijke uitwerking voor de licentieonderhandelingen klaar te hebben als het budget beschikbaar komt en een serieuze partner te kunnen zijn om het budget te gaan besteden.'

Een ander belangrijk thema waar de taskforce zich mee bezig zal gaan houden, is het feit dat in het kader van de wet ook het lidmaatschap van de digitale bibliotheek geadresseerd moet worden. 'Met belastinggeld is een digitale bibliotheekvoorziening aan het ontstaan. Elke Nederlander moet daar gemakkelijk lid van kunnen worden. Hoe zorgen we ervoor dat fysiek en digitaal goed afgestemd zijn en elkaar versterken? Dat vraagt om een adequaat en liefst collectief antwoord van de branche. De commissie Marketing zal gevraagd worden het bestuur te adviseren,´ aldus de VOB.

Verder zal de taskforce zich richten op de lobby van en voor bibliotheken, waarbij vragen aan de orde komen als: Welke partijen hebben ook belang bij de regelingen die er in de wet ontstaan en zijn daarom voor de hand liggende partners? Hoe zorgt de sector ervoor dat de politiek weet wat de branche nodig heeft? Hoe brengt de branche de boodschap het beste over? Hoe zorgt de branche voor een consistent beeld en één gezamenlijke boodschap over wat er nodig is om ook in de toekomst nog goede bibliotheken te hebben?

De taskforce bestaat uit: Kars Veling, Charles Noordam, Chris Wiersma, Ap de Vries, Francien van Bohemen en Coen van Hoogdalem.Print deze pagina

Reacties op dit artikel (1)

Henk Middelveld
9-7-2012 18:11
Hallo oud collega's,

....En voor het overige ben ik van mening dat er een Bibliotheewet moet komen! Het lijkt erop dat het nog gaat gebeuren ook.

Het lijkt me een fantastisch traject om zo'n wet te realiseren. Ik vroeg me af waar Marian Koren in dit verhaal zit. Als er in mijn actieve periode iemand was die zicht had op wetgeving, zeker ook internationaal, dan was dat Marian. Ik weet dat ze nog maar in deeltijd voor de VOB werkt, maar dat mag toch geen belemmering zijn om haar deskundigheid te gebruiken.
Ik zal met enige nieuwsgierigheid de ontwikkelingen blijven volgen. Succes,
Henk Middelveld

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie