HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
EBLIDA: Sterkere focus op e-books
27-05-2012
Tijdens haar jaarvergadering op 10 mei heeft EBLIDA een sterkere focus op e-books aangekondigd.
Tijdens de twintigste EBLIDA Annual Council Meeting in Kopenhagen werd Klaus-Peter Böttger (directeur van de openbare bibliotheek van Essen) geïnstalleerd als opvolger van Gerald Leitner als president van EBLIDA. Leitner gaat als nieuw gekozen bestuurslid een campagne voor een EU- regeling voor e-books leiden, zo wordt gemeld op de VOB-website.

In zijn acceptatiespeech verklaarde Böttger zich ten volle in te willen zetten in zijn nieuwe functie, met het oog op de vele uitdagingen waarvoor bibliotheken zich gesteld zien, 'met name waar het gaat om de beschikbaarheid van e-books en e-content'. EBLIDA moet een vooraanstaande rol blijven spelen als de stem van de bibliotheken in Europa en dient bij te dragen aan het bewustzijn dat bibliotheken ook in een digitale wereld noodzakelijk zijn, aldus Böttger. EBLIDA zal de discussie over copyright in het digitale domein op de voet volgen en zal waar nodig strijden voor een 'fair copyright policy', in het belang van de bibliotheekgebruikers, zo gaf Böttger aan.

De eerste inzet zal een dialoog en Memorandum of Understanding zijn met de Europese uitgevers en boekhandelaren, zo wordt gemeld op de VOB-website. Daartoe werd een notitie aangenomen: European libraries and the challenges of e-publishing.

In deze notitie wordt gesteld dat bibliotheken garant staan voor de vrije toegang tot content, informatie en cultuur voor alle Europese burgers, maar dat de huidige juridische regelgeving belemmerend werkt voor bibliotheken om deze rol te spelen in dit digitale tijdperk, met name waar het gaat om e-books.
Anders dan bij folioboeken zijn het in het geval van e-books de rechthebbenden die bepalen of bibliotheken op licentiebasis al dan niet toegang krijgen tot bepaalde werken en onder welke voorwaarden. Als gevolg hiervan wordt het collectievormingsbeleid op dit gebied bepaald door de uitgevers en niet door de bibliotheken, aldus de notitie. EBLIDA noemt het een onacceptabele verandering dat het collectievormingsbeleid van bibliotheken beïnvloed wordt door de uitgevers en dat de mate van vrije toegang tot informatie mede bepaald wordt door de uitgevers.

EBLIDA komt daarom met twee voorstellen:
  • Een Memorandum of Understanding met de Federation of European Publishers voor 'Fair Licensing Models'.
  • Een aanpassing van het 'copyright regime' voor e-books, e-lending en e-content om bibliotheken in staat te stellen hun diensten aan alle Europese burgers te kunnen blijven verstrekken.
Op de door EBLIDA en NAPLE gezamenlijk georganiseerde conferentie op 11 mei, volgend op de EBLIDA-jaarvergadering, werd ook veel aandacht besteed aan e-books en auteursrecht. Europees parlementariër Tarja Cronberg daagde de sector daarbij uit agressiever te zijn, vanwege democratie, publieke informatie, de culturele rijkdom, leren en erfgoed voor iedereen, zo wordt gemeld op de VOB-website.

NAPLE richtte een Taskforce E-Books in, met o.a. Maria Heijne (SIOB). Bijdragen over de E-books-situatie in verschillende landen komen op NAPLE Blog. Tijdens de conferentie kwam ook een op 5 april gedateerd discussion paper van EBLIDA aan de orde, getiteld E‐publishing and the challenge for libraries

In samenwerking met IFLA is een 'Background Paper' beschikbaar over E-lending. In dit IFLA E-Lending Background Paper wordt uitleg gegeven over de situatie rond e-books, de complicerende factoren, de business models die voor e-books gehanteerd worden binnen de boekenbranche en de angsten die bij uitgevers en boekhandels leven met betrekking tot het uitlenen van e-books door bibliotheken. Ook worden de worstelingen van de bibliotheekwereld met het e-book beschreven en de problemen waarmee bibliotheken te maken krijgen als ze e-content willen aanbieden.
De Background Paper besluit met: 'We need to build on the trusted and enduring relationship which has existed for centuries between publishers and libraries. Open and constructive dialogue among the stakeholders is essential if progress is to be made in ensuring library availability of eBooks globally. However, there are broad negative societal implications if digital content is withheld from library collections. With this outcome all parties will suffer: authors, publishers, libraries and especially readers. Libraries need to be prepared to draw society’s attention to the problem and push hard to preserve our role in providing public access to information.'


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie