HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Bibliotheek Raalte sluit vestiging
01-06-2012
De sluiting vloeit voort uit het meerjarenbeleidsplan van de gemeente.
Het College van B&W van Raalte heeft ingestemd met het meerjarenbeleidsplan, met als gevolg daarvan de sluiting van de vestiging Heeten van de Bibliotheek Raalte dicht gaat. In De Stentor zegt directeur Frederique Westera: ‘In ons nieuwe meerjarenplan hebben we keuzes gemaakt waarmee we inspelen op een aantal maatschappelijke ontwikkelingen en waarmee wij ons rendement willen vergroten. Wij kiezen ervoor om onze schatkamer aan culturele en informatieve bronnen voor iedereen beschikbaar te houden. Dit doen we door de digitale bibliotheek verder te ontwikkelen, maar ook door in elk buurtdorp een vorm van fysieke dienstverlening te behouden. Deze vorm van de fysieke spreiding doet recht aan de mobiliteit van de verschillende doelgroepen en houdt een belangrijke verbetering van de dienstverlening aan de jeugd en niet-mobiele volwassenen in.’

In de toekomst zullen lezen en mediawijsheid onder de jeugd extra aandacht krijgen, zegt Westra. ‘Op die manier benutten we onze collectie optimaal. Door het lezen voor de jeugd aantrekkelijk te maken en vrij lezen te stimuleren, presteren zij aantoonbaar beter op het gebied van taalvaardigheid. Daarmee levert de bibliotheek een belangrijke bijdrage aan de preventie van laaggeletterdheid, een groot maatschappelijk probleem.’

Aandachtspunten in het meerjarenbeleidsplan zijn dat alle primaire onderwijsinstellingen een Bibliotheek op school hebben, dat de centrale bibliotheek in Raalte ruime openingstijden voor iedereen heeft, er een volwassenenvoorziening in Heino is, benevens inlever- en afhaalpunten in alle buurtdorpen en een thuisbezorgdienst voor niet-mobiele volwassenen. Plus een digitale bibliotheek.

Wethouder Gosse Hiemstra (CDA): "Wij vinden het belangrijk dat de inwoners gebruik kunnen maken van de voorzieningen van de bibliotheek, dit geldt voor de jeugd in het bijzonder. De Bibliotheek Raalte levert met haar meerjarenplan een belangrijke bijdrage aan gemeentelijke doelen zoals taalbevordering, het voorkomen van laaggeletterdheid en onderwijsachterstanden, maar ook de onafhankelijke informatievoorziening voor iedereen, mediawijsheid voor volwassenen en kinderen en daarmee het bevorderen van zelfredzaamheid. Het is van belang dat kinderen en volwassenen taalvaardig zijn, kennis nemen van literatuur en zich daardoor kunnen ontwikkelen. De raad heeft aangegeven dat alle dorpen voldoende bediend moeten blijven, daarom is de oorspronkelijk gedachte bezuiniging van 200.000 euro niet haalbaar gebleken. Maar wel een bezuiniging van 125.000 euro.’

De gemeenteraad moet nog akkoord gaan, zo wordt gesteld op Salland Centraal.

De bibliotheek was eerder in bezwaar gegaan tegen het bezuinigingsvoorstel, maar dat bezwaar werd ongegrond verklaard door de commissie bezwaarschriften.
Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie