HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Zeeuwse Bibliotheek vraagt steun in protest tegen bezuinigingen
05-06-2012
De Zeeuwse Bibliotheek doet een beroep op relaties en gebruikers om mee te protesteren tegen de ingrijpende bezuinigingen die ruim twee weken geleden door Gedeputeerde Staten bekendgemaakt werden.
In de plannen van Gedeputeerde Staten zou de Zeeuwse Bibliotheek te maken krijgen met een korting van 1,85 miljoen euro, 30 procent van het totale subsidiebedrag.

De Zeeuwse Bibliotheek vraagt nu aan relaties en gebruikers om brieven of e-mails met bezwaren te sturen naar Provinciale Staten, zo meldt Omroep Zeeland. De bibliotheek hoopt dat Provinciale Staten zich iets zullen aantrekken van steunbetuigingen van relaties en dat ze Gedeputeerde Staten alsnog zullen terugfluiten, aldus Omroep Zeeland.

In de oproep die de Zeeuwse Bibliotheek op haar website heeft geplaatst om als particulier of namens uw organisatie te reageren naar Provinciale Staten van Zeeland noemt zij enkele mogelijke gevolgen van de voorgestelde bezuinigingen. 'De verschraling van de collectie zet verder door, er zal maar heel weinig van het aanschafbudget voor media overblijven. Onze gebruikers worden sterk afhankelijk van de levering door andere bibliotheken in het land. Ook voor de openingstijden, de dienstverlening door deskundige medewerkers en het organiseren van interessante activiteiten zal deze korting grote gevolgen hebben. De digitale ontwikkeling die steeds belangrijker is geworden voor de wetenschappelijke bibliotheek zal stagneren. De voorgestelde bezuinigingen zijn voor de Zeeuwse Bibliotheek en haar gebruikers dramatisch, een basisvoorziening waar alle Zeeuwen gebruik van kunnen maken wordt tot op het bot uitgekleed. Wij willen u als gebruiker of relatie vragen om met een brief of e-mail met uw eigen argumenten te reageren naar de leden van Provinciale Staten, zodat zij uw mening bij de besluitvorming kunnen betrekken,' aldus de Zeeuwse Bibliotheek.

Vorige week hebben verschillende Statenfracties aangegeven meer tijd te willen en meer informatie over het voorstel van Gedeputeerde Staten om bijna 7 miljoen te korten op een tiental Zeeuwse sociaal-culturele instellingen, waaronder de Zeeuwse Bibliotheek.  De Statencommissie bestuur, financiën en welzijn besprak het bezuinigingsvoorstel op 31 mei tijdens een kerntakendiscussie. Er waren zoveel vragen dat werd besloten 14 en 22 juni verder te praten. Voor die tijd leveren Gedeputeerde Staten een antwoordnota en extra cijfermateriaal. 'Onzorgvuldig, ondoordacht, beschamend, afbraak,' zo citeert BN De Stem enkele fractiewoordvoerders die aan het woord kwamen op 31 mei, na de inspraakronde voor vertegenwoordigers van de te korten instellingen, zoals Scoop, Zeeuwse Bibliotheek, Klaverblad Zeeland, het Zeeuws Museum.

GroenLinks heeft vorige week al aangegeven dat de bezuinigingen helemaal niet nodig zijn omdat er nog genoeg andere potjes beschikbaar zijn, zodat de bezuinigingen op onder meer de Zeeuwse Bibliotheek geschrapt kunnen worden.

De Provinciale Zeeuwse Courant meldt dat de eerste steunbetuigingen inmiddels binnen zijn. De Hogeschool Zeeland en de Roosevelt Academy laten Provinciale Staten weten dat een goede bibliotheek met een wetenschappelijke steunfunctie onontbeerlijk is voor studenten. De twee onderwijsinstituten doen een dringend beroep op de Zeeuwse politiek de wetenschapsfunctie juist te versterken in plaats van de te korten, aldus PZC. Voor de tekst van de brief van de Hogeschool Zeeland en de Roosevelt Academy, zie hier.

Op 14 juni 2012 komt de Commissie Bestuur, Financiën en Welzijn bij elkaar Op 22 juni wordt het voorstel in de plenaire vergadering van Provinciale Staten behandeld.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie