HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Onderzoek I&O Research: bibliotheek draagt bij aan levendigheid binnenstad
07-06-2012
Uit onderzoek dat I&O Research heeft uitgevoerd in opdracht van de gemeente Enschede blijkt dat de bijdrage van de bibliotheek aan de traffic in het winkelgebied tussen 13 en 20 procent is.
Het onderzoek werd verricht in het kader van een discussie over de mogelijke verhuizing van de Bibliotheek Enschede naar De Maere, waar de bibliotheek samen met onder andere de Saxion Hogeschool, het ROC van Twente en andere kennisinstellingen zal gaan samenwerken binnen het zogeheten Kennishuis. De Vereniging van Eigenaren van Commercieel Vastgoed in de Enschedese Binnenstad (CVB) vreest echter dat het vertrek uit de binnenstad ten koste zal gaan van de aantrekkelijkheid van de binnenstad en van het aantal bezoekers en daardoor ook gevolgen kan hebben voor de omzet van de aldaar gevestigde winkels en horeca.

Om de effecten van de mogelijke verhuizing in kaart te brengen heeft I&O Research onderzoek gedaan naar de mate van combinatiebezoek aan de bibliotheek met de winkels, horeca en warenmarkt in de binnenstad. Uit het onderzoek onder bezoekers van de bibliotheek blijkt dat combinatiebezoek bij tweederde van de bezoekers in hogere of lagere frequentie voorkomt. 17 Procent van de bezoekers combineert minimaal 1 keer per week hun bezoek aan de bibliotheek met bezoek aan nabijgelegen winkels; nog eens 11 procent combineert een bezoek eens per 2 weken, aldus I&O Research. Spontaan (niet gepland) combinatiebezoek komt minder frequent voor: bij 10 procent minimaal 1 keer per week. Ruim eenderde plant nooit een combinatiebezoek. Het onderzoeksbureau concludeert op basis van passantentellingen dat de bijdrage van de bibliotheek aan de traffic in het winkelgebied tussen 13 en 20 procent is. 

I&O Research maakt tevens melding van in opdracht van de bibliotheken Westfriesland Oost en WEB uitgevoerd marktonderzoek onder inwoners van het werkgebied van de bibliotheken en onder institutionele klantgroepen. Uit dit onderzoek blijkt dat de meeste bibliotheekgebruikers de bibliotheek nog steeds bezoeken om boeken te lenen voor henzelf of voor hun kinderen. Daarnaast gebruiken veel inwoners de bibliotheek als adviesfunctie voor als zij (meer) informatie willen vinden over een bepaald onderwerp, aldus I&O Research.
Wel blijkt volgens het onderzoek dat de behoefte aan uitbreiding van digitale diensten sterk aanwezig is. ‘Zeker de jongere generatie is gewend aan het gemak om alles vanaf de computer thuis te kunnen regelen. Hoewel de belangstelling voor digitale diensten als e-books nog gering is, is de verwachting dat deze in de toekomst sterk gaat groeien; van de inwoners die nu nog niet over digitale apparaten als tablets, smartphones en e-readers beschikken, verwacht een aanzienlijk deel deze het komende jaar te gaan aanschaffen,’ zo stelt I&O Research. Over het algemeen zijn niet-bibliotheekgebruikers sterker georiënteerd op digitale media dan bibliotheekgebruikers.

Toch blijft er volgens het onderzoek, ondanks de behoefte aan digitalisering, belangstelling voor de bibliotheek als fysiek instituut. ‘Zowel particulieren als institutionele klantgroepen benadrukken het belang van een bezoeklocatie waar je kunt zoeken tussen boeken, tijdschriften en ander materiaal dat niet alleen bijdraagt aan leesplezier en ontspanning, maar ook aan de algemene ontwikkeling. Ook wordt het culturele en educatieve element van de bibliotheek hoog gewaardeerd,’ aldus het onderzoeksbureau.

Beide West-Friese bibliotheken gaan op basis van het onderzoek in samenwerking met de betrokken gemeenten een regionale bibliotheekvisie en het beleidsplan voor de fusie nader uitwerken.

Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie