HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Ledenvergadering VOB neemt meerdere besluiten
08-06-2012
De algemene ledenvergadering van de VOB heeft gisteren besluiten genomen over onder meer Meer Waarde, de nieuwe strategische brancheagenda voor de periode 2012-2016, een nieuw contributiestelsel en een strategie voor de ter beschikking stelling van e-boeken in de openbare bibliotheken.
In de branchestrategie Meer Waarde (pdf) kiezen de bibliotheken om meer samen te werken en te ontwikkelen om de maatschappelijke waarde en klantwaarde van de bibliotheek beter voor het voetlicht te brengen, aldus de VOB in een nieuwsbericht. De acties die nodig zijn om dat te realiseren zijn geformuleerd in twee programmalijnen: Lokaal ondernemerschap en Gezamenlijk. Zo staat er één landelijke lenerspas in het actieprogramma en wordt voorgesteld om jaarlijks met alle betrokken partijen een conferentie over het uitvoeringsprogramma te houden. Op de ledenvergadering kwam in dit kader ook aan de orde de verdere uitwerking van acties van de strategie naar een concrete invulling, zoals een gezamenlijke lenerspas.

Bestuur en de commissie gaan onder regie van het VOB-bestuur de boer op om deze zaken aan de hand van een roadshow met de leden verder op te nemen. De commissie heeft haar opdracht van het bestuur hiermee afgerond.

Helemaal van harte was de instemming van de leden met de branchestrategie Meer waarde niet. Inhoudelijk waren de in Amersfoort aanwezige leden het wel met het stuk eens, maar over de tekst was ontevredenheid. Die werd als 'zakelijk', 'kil' en 'saai' betiteld. Geen tekst om warm van te worden. Geen tekst om aan je wethouder voor te leggen. Voorzitter Kars Veling zegde toe dat de tekst qua stijl aangepast zal worden. Uiteindelijk gingen de leden inhoudelijk akkoord, met alleen de stemmen van Bibliotheek Kennemerwaard tegen. Directeur Erna Winters wilde eerst een nieuwe tekst zien, waar ze een warm gevoel van kan krijgen. Ook anderen spraken die wens uit, maar gingen toch akkoord met het voorstel in te stemmen op de inhoud, met de toezegging erbij dat de tekst herschreven wordt.

Na eerdere pogingen in 2009 en 2010, stemden de VOB-leden in met een voorstel voor een nieuw contributiestelsel. Het nieuwe contributievoorstel is gebaseerd op eerder vastgestelde uitgangspunten en wensen van de leden. De contributies worden jaarlijks vastgesteld aan de hand van een vaste voet, een bedrag per inwoner met staffeling en een bedrag per fte. De tabel voor 2013 zat bij de stukken.
De PSO’s lieten per motie weten dat ze het nieuwe stelsel niet voor alle PSO’s vonden voldoen aan het uitgangspunt dat het 'duidelijk, transparant, rechtvaardig, stabiel en realistisch' moet zijn. Ze willen individueel, als gewoon lid behandeld worden en niet meer als aparte categorie (in 2011 en 2012 samen goed voor 10% van de VOB-begroting). Het nieuwe stelsel voorziet in een 'hardheidsclausule' die inhoudt dat als het voor sommige leden leidt tot 'bovenmatige contributie' er gepraat kan worden over een tijdelijke of permanente korting. De PSO-motie werd met 11 tegen 6 handen aangenomen (de voorzitter zag af van het tellen van stempunten). De meeste leden onthielden zich van stemming. VOB-bestuur en PSO’s gaan in gesprek over de hardheidsclausule. Maar meegegeven werd vanuit de zaal dat dit niet mag leiden tot een hogere contributie voor de bibliotheken. Er is echter enige financiële ruimte voor toepassing van de hardheidsclausule.

De leden stemden in met het voorstel van de Inkoopcommissie over het ter beschikking stellen van e-books in de bibliotheek en met een omslaggeld van € 0,30 in 2013, waarbij, omdat er nog geld in kas zit, in de praktijk maar € 0,25 per inwoner bij de bibliotheken wordt opgehaald. Voor CDR is thuisgebruik gerealiseerd, de app voor rechtenvrije boeken is klaar en de eregalerij is uitgebreid. In de gesprekken met uitgevers om e-books via de bibliotheek uit te lenen zullen de volgende modellen gebruikt worden: On demand gebruik, Gelimiteerd gebruik en Onbeperkt gebruik. Uit gesprekken met uitgevers is naar voren gekomen dat een digitaal lidmaatschap gewenst is. De Inkoopcommissie zal dat uitwerken en in de algemene ledenvergadering van december met een voorstel komen. Met Bol.com zijn gesprekken over mogelijke samenwerking gestart.

Meer over de ledenvergadering onder Bijeenkomsten.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie