HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Graafschap bibliotheken: minder personeel, langer open
13-06-2012
Vanaf 1 juni worden er onbemande openingstijden ingevoerd.
Een aantal vestigingen van Graafschap bibliotheken is vanaf 1 juli met minder personeel langer open. Vanaf die datum zal er gewerkt worden met onbemande openingstijden, deels op tijdstippen dat de bibliotheek normaliter gesloten is. Dankzij zelfbediening kunnen de klanten zonder tussenkomst van het personeel hun materialen lenen en retourneren alsmede 'cashless' boetes betalen. Ook kan er van het internet gebruikgemaakt worden, in Gorssel zal dat vanaf 11 september op de nieuwe locatie in Den Oldenhof mogelijk zijn. Voor het betalen van de contributie of het reserveren van boeken blijven gebruikers aangewezen op uren dat er personeel aanwezig. In de vestiging Warnsveld wordt voor het toezichthoudend personeel op de 'onbemande' uren gebruik gemaakt van vrijwilligers.

Op de website van de bibliotheek licht directeur Gerard Huis in ’t Veld de veranderingen toe: ‘De bezuinigingen die door de gemeenteraden van Lochem en Zutphen voor de komende jaren zijn vastgesteld, hebben hun uitwerking op de openingsuren en de dagelijkse personeelsbezetting in de bibliotheken Gorssel, Lochem, Warnsveld en Zutphen. Het aantal openingsuren met service biedend personeel daalt. Daar waar het kan, neemt tegelijkertijd het aantal uitleenuren toe, waarbij er alleen toezicht gehouden wordt en geen andere bibliotheekdiensten worden verleend, zoals inschrijven van leden, verlenen van service en het beantwoorden van vragen.

In Zutphen gaat de bibliotheek twee uur per week minder open en over het algemeen zal er minder personeel op de werkvloer aanwezig zijn. Verder wordt wel voldaan aan een lang gekoesterde wens van veel gebruikers: openstelling op zaterdagmiddag. Voor de vestiging in de Broederenkerk komt uitbreiding van uitleenuren met alleen toezicht op termijn in beeld binnen de uitwerking van het samenwerkingsconcept Broederenklooster.

In Warnsveld gaat het aantal openingsuren met ondersteunend personeel terug van 25 uur naar 21 uur. Daar staat tegenover dat de Bibliotheek in ‘t Warnshuus wel 22 uur open gaat alleen voor uitlenen van media. Dat wil zeggen: de vrijwilligers aan de informatiebalie houden toezicht op de Bibliotheek en op de apparatuur, maar verlenen geen bibliotheekdiensten zoals service en inschrijven. Het aantal uitleenuren stijgt hierdoor met circa 70 %.

In Gorssel zorgt de aanstaande verhuizing naar Den Oldenhof ervoor dat een aantal wijzigingen in de openingstijden doorgevoerd kan worden. De openstelling met ondersteunend personeel gaat terug van 21 uur naar 18 uur. Vanaf september komen er 22 uur bij voor het lenen van media, waarbij er alleen toezicht is in de Bibliotheek. Feitelijk is er dan sprake van een verdubbeling van de uitleenuren.

In Lochem daalt het aantal openingsuren met ondersteunend personeel van 24 naar 20 uur. Als de plannen van de zogenoemde DOK-partners gerealiseerd kunnen worden met een gezamenlijke huisvesting in het huidige gemeentehuis in 2013, zullen er 17 uitleenuren met alleen toezicht toegevoegd worden.

Voor de vestiging in Eefde blijven de openingsuren ongewijzigd.’


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie