HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Erepenning voor jubilerende Bibliotheek Den Helder
13-06-2012
De gemeente spreekt haar dank en waardering uit ‘voor de grote bijdrage ter bevordering van het leesplezier gedurende 100 jaar´.
Het college van B&W van Den Helder heeft de zilveren erepenning van de stad toegekend aan de Bibliotheek Den Helder, die vandaag honderd jaar bestaat. Vanmorgen om tien uur gaf burgemeester Koen Schuiling het startsein van de festiviteiten rond het eeuwfeest en reikte daarbij de erepenning uit aan bibliotheekdirecteur Mannes Westra. De inscriptie luidt:

Aangeboden aan Bibliotheek Den Helder.
Als dank en waardering voor de grote bijdrage ter bevordering van het leesplezier gedurende 100 jaar.
13 juni 1912 – 13 juni 2012

Op de website van de gemeente wordt de geschiedenis van de jubilerende bibliotheek geschetst: ‘In 1902 werd een “Heldersche leesclub” opgericht. Onder de leden rouleerden tientallen tijdschriften en boeken. Omdat men het materiaal ook ter beschikking wilde stellen aan de bevolking werd een catalogus gemaakt. Het publiek kon voor tweeënhalve cent per boek per week lenen. De Heldersche leesclub was hiermee de voorloper van de bibliotheek. In 1912 nam het hoofd van de Groen van Prinstererschool het initiatief om een ‘Openbare Leeszaal en Bibliotheek’ op te richten. Ook bij ’t Nut leefde dit idee. Er kwam een comité om alles voor te bereiden. De officiële oprichting vond op 13 juni 1912 plaats. De Heldersche leesclub stelde haar boeken ter beschikking en ook de nutsbibliotheek werd overgenomen.

Hiermee stond de leeszaal er nog niet. De leden van het comité moesten aan de slag om leden te werven en het gemeentebestuur voor het plan te winnen. Uiteindelijk kwam de gemeente met 850 gulden over de brug en gingen de deuren van de bibliotheek aan de Breewaterstraat open. Het was 14 juni 1913. De huur van het pand was een tientje per week en gezien de krappe financiële situatie konden er geen nieuwe boeken worden aangeschaft. Een betaalde bibliothecaris was er evenmin. Het was dapper om zo’n risicovolle start te maken. Daaruit blijkt wel hoe belangrijk een bibliotheek werd gevonden.

In de Breewaterstraat werden de boeken uitgeleend op aanvraag. Men gaf een lijstje met titels en de bibliotheekmedewerker ging op zoek. Een tijdrovende zaak, maar de ruimte was te klein om mensen zelf hun boeken te laten uitzoeken. Rijen tot op straat waren dan ook geen uitzondering.
Het bezoekersaantal groeide snel, maar de collectie groeide door de krap blijvende financiën minder hard. En na verloop van jaren bleek steeds duidelijker dat het gebouw eigenlijk niet voldeed. Door het bombardement op de stad in de nacht van 13 op 14 juni 1940 werd het gebouw nog zwaarder gehavend. De gemeente was ondanks goede wil niet in staat om echt te helpen.

In 1955 bleek dat het zo werkelijk niet langer ging, maar toch duurde het nog tien jaar voordat op de hoek van de Middenweg en de Hector Treubstraat een compleet nieuwe bibliotheek kon worden betrokken. Veel Heldenaren zullen herinneringen hebben aan dit markante gebouw.

In 1974 fuseerden de Openbare Bibliotheek en de R.K. Bibliotheek. Hiermee kwamen er twee panden bij: een filiaal in de Spoorstraat en in Nieuw Den Helder. Als snel sloot de Spoorstraat ten gunste van een nieuw te bouwen bibliotheek in De Schooten. Die werd in 1975 geopend.
Vlak daarna kwam het gemeentebestuur met het plan om in Drooghe Weert een extra bibliotheek te openen. In 1977 ging filiaal De Riepel van start. De huisvesting voldeed niet aan de Rijksnormen, maar Den Helder had nu wel vier bibliotheekvestigingen die goed verspreid lagen over de verschillende woonwijken. Het dorper filiaal bleek in zo’n grote behoefte te voorzien dat de mensen, net als destijds in de Breewaterstraat, er op piektijden gewoon niet in konden. De bibliotheek verhuisde nog naar twee tijdelijke locaties voordat in 1999 een gloednieuwe bibliotheek betrokken kon worden aan de Keysers Plaet.

Eind jaren 70 bleken ook het filiaal Falga en de centrale bibliotheek te klein geworden. In 1982 kon het huidige gebouw aan het Bernhardplein geopend worden en tegelijkertijd betrok de bibliotheek in Nieuw Den Helder een voormalig schoolgebouw aan de Scheldestraat. In de loop der jaren verslechterde de huisvesting in Nieuw Den Helder, maar in 2011 werd een fonkelnieuwe bibliotheek geopend in het Centrumplan aan de Marsdiepstraat. Helaas moest de vestiging De Schooten begin 2012 de deuren sluiten vanwege bezuinigingen.

Ondertussen is de Helderse bibliotheek, die sinds de fusie in 2008 is opgegaan in KopGroep Bibliotheken, in gesprek met de gemeente, Woningstichting en Zeestad over een nieuwe centrale in School7. Met drie moderne bibliotheken in Den Helder is de bieb goed voorbereid op de toekomst!’

Zie ook dit eerdere bericht over de viering van het eeuwfeest.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie