HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Sluiting Bibliotheek Heeten voor SP onacceptabel
18-06-2012
Raadslid Van Kampen noemt de bezuiniging van het college ‘ordinair’.
Dat het college van B&W van Raalte besloten heeft de vestiging Heeten van de Bibliotheek Raalte te sluiten vindt de SP Raalte onacceptabel. Raadslid Harry van Kampen zegt op de website van de SP: ‘Hier wordt een levende gemeenschap een bijzonder belangrijke voorziening, het lenen van boeken, onthouden. Onder het mom van het “optimaal benutten van de collectie” wordt simpelweg grof bezuinigd. Niet alleen in 2012 een bedrag van 75.000 euro maar ook in 2013 100.000 Euro, in 2014 100.00 Euro en in 2015 nog eens 125.000 Euro. Daar moet dus een hechte gemeenschap voor bloeden. De SP wenst geen verantwoordelijkheid te nemen voor deze ordinaire bezuiniging van dit college van CDA en Gemeentebelangen en zal zeker niet met dit plan instemmen.

Als er bezuinigd moet worden, dan moet dat evenredig verdeeld worden over debevolking van de gemeente en niet zo grof op belangrijke leesvoorzieningen voor jong en oud.’

Overigens wordt het protest tegen de mogelijke sluiting van de bibliotheek binnen de Heetense gemeenschap breed gedragen. Zo is aan verantwoordelijk wethouder Gosse Hiemstra een petitie met ruim duizend handtekeningen overhandigd om te protesteren tegen het besluit om de Heetense bibliotheek te sluiten, aldus de Stentor. Plaatselijk Belang-bestuurslid Wijnand Schrijver pleitte tijdens een raadspleinsessie als inspreker namens de besturen van Plaatselijk Belang, Heetense OndernemersVereniging (HOV), ouderenbond KBO en historische vereniging voor behoud van de bibliotheek. Schrijver wijst er in zijn inspraakreactie (word-document) op dat de bibliotheek in belangrijke mate bijdraagt aan leespromotie en als ontmoetingsplek bijdraagt aan duurzame leefbaarheid en de sociale cohesie in het dorp. Onder het motto 'Wij willen ons boek van de bieb om de hoek' stellen de initiatiefnemers van de inspraakreactie en de handtekeningenactie:  'We willen graag een locatie behouden waar we een boek kunnen uitzoeken en ophalen/inleveren. Dit hoeft niet per definitie het huidige bibliotheekgebouw te zijn.'

De gemeenteraad van Raalte behandelt op 5 juli de Perspectiefnota 2013-2016, waarbij ook de mogelijk sluiting van de bibliotheek in Heeten aan de orde komt.

Zie ook dit eerdere bericht over de sluiting van de vestiging Heeten.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie