HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Den Haag: zeven buurtbibliotheken
20-06-2012
De bibliotheken krijgen een plek in welzijns- en zorginstellingen alsmede brede buurtscholen en zullen gerund worden door vrijwilligers.
Zes Haagse wijken krijgen in 2013 een buurtbibliotheek en Mariahoeve krijgt er een in 2015, zo meldt de Bibliotheek Den Haag. De buurtbibliotheken worden ondergebracht in welzijns- en zorginstellingen alsook brede buurtscholen. Deze partners leveren de vrijwilligers waarop de bibliotheken zullen draaien. De coördinatie en begeleiding worden verzorgd vanuit de hoofdvestiging van de bibliotheek in het betreffende stadsdeel.

De buurtbibliotheken kunnen gezien worden als alternatief voor de zes wijkbibliotheken die met ingang van 2013 gesloten worden. Wethouder Ingrid van Engelshoven moest van de gemeenteraad op zoek naar een vervanging voor de te sluiten wijkfilialen. Omdat de buurtbibliotheken intrekken bij andere instellingen en bemand worden door vrijwilligers, zijn ze goedkoop. De sluiting van de zes wijkbibliotheken betekent voor de gemeente een besparing van 2 miljoen, terwijl de buurtbibliotheken per jaar zo'n 100.000 euro kosten. De sluiting van de zes wijkbibliotheken kost 24 banen, zonder gedwongen ontslagen.

Er worden buurtbibliotheken gevestigd in de wijken Moerwijk, Bouwlust, Benoordenhout, Spoorwijk, Statenkwartier/Duinoord en de Schilderswijk. Vanaf 2015 is ervoor de wijk Mariahoeve basisschool de Vuurvlinder in beeld, die wordt verbouwd tot een brede buurtschool.

D66-wethouder Ingrid van Engelshoven van Onderwijs en Dienstverlening: ‘De buurtbibliotheek wordt veel meer dan een collectie uit te lenen boeken. Het versterkt de samenwerking in de wijk. Jong en oud gaan daar van profiteren.’

Vorig jaar werd vanwege bezuinigingen besloten tot het sluiten van zes wijkfilialen. Ieder stadsdeel zou een sterke wijkbibliotheek behouden. Aanvullende maatregelen moesten er voor zorgen dat kinderen tot twaalf jaar jaar en minder mobiele ouderen goed bediend zouden blijven. Dit zogenoemde `flankerend beleid' is in het plan van buurtbibliotheken uitgewerkt.

Kenmerkend voor de buurtbibliotheken is dat ze gehuisvest worden in een centraal in de wijk gelegen open, toegankelijke ruimte die wordt beschikbaar gesteld en beheerd door de samenwerkingspartner. De omvang van de collectie, die is afgestemd op de groepen die de grote wijkbibliotheken moeilijk kunnen bereiken, zal tussen de 2500 en 4000 boeken bedragen. Uit andere vestigingen kunnen materialen worden gereserveerd die op de locatie worden afgeleverd. De buurtbibliotheek is minimaal 3 dagen per week, minstens 3 uur geopend. Naast het uitlenen van boeken blijven ook voorzieningen als de huiswerkbegeleiding bestaan.

Het stadsdeel Centrum heeft een sterk wijkfiliaal aan het Hobbemaplein en profiteert van de aanwezigheid van de Centrale Bibliotheek aan het Spui. Nieuw is de buurtbibliotheek in Buurthuis De Mussen in de Schilderswijk. Deze locatie bevindt zich schuin tegenover het wijkfiliaal dat gesloten moet worden. Daardoor blijft een goede bibliotheekvoorziening voor de jeugd beschikbaar.

In Escamp komen naast de in 2011 geopende grote wijkbibliotheek aan de Leyweg, twee bibliotheekvoorzieningen in Brede buurtscholen. In Bouwlust/Vrederust in de Erasmusschool en de Petrus Dondersschool. En in Moerwijk komt de buurtbibliotheek in de nieuwbouw van De Kleine Wereld en de Cor Emousschool. Aangezien dit nieuwe schoolgebouw de komende jaren gerealiseerd wordt zal de komende drie jaar een buurtbibliotheek worden ingericht in het Coornhertcentrum aan het Erasmusplein.

Wijkbibliotheek Haagse Hout is het sterke filiaal dat blijft. In Verzorgingshuis Oostduin wordt in samenwerking met Florence een buurtbibliotheek gerealiseerd. Buurtbewoners gaan er als vrijwilliger aan de slag. De bibliotheek richt zich vooral op schoolgaande jeugd uit de omgeving en minder mobiele ouderen.

In wijkbibliotheek Laakkwartier wordt de dienstverlening geconcentreerd. De Oase aan de Van Meursstraat zal dienst gaan doen als buurtbibliotheek. Dit gebouw van de Stichting Stad en Kerk (STEK), is gelegen naast de huidige bibliotheekvestiging. De wijkbibliotheek Scheveningen wordt het hart van de openbare bibliotheek in dit stadsdeel. In samenwerking met Welzijn Scheveningen wordt een buurtbibliotheek ingericht voor senioren in het Henri Couveehuis aan de Prins Mauritslaan.

Met de realisering van de buurtbibliotheken is incidenteel ongeveer 277.000 euro en structureel 110.000 euro gemoeid. Fonds 1818 heeft een stimulerende rol gespeeld bij de totstandkoming van de buurtbibliotheken en is bereid bij te dragen aan de inrichtingskosten. Eind januari 2013 zullen de nieuwe buurtbibliotheken in gebruik worden genomen.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (1)

lucie polders
25-9-2013 09:10
Zou graag als vrijwilliger in één van de buurtbibliotheken in aanmerking willen komen.

Hoor het graag.
groet van Lucie Polders

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie