HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Bibliotheek Velsen gaat intensief samenwerken met andere cultuurinstellingen
21-06-2012
Bibliotheek Velsen wil intensief gaan samenwerken met drie andere culturele instellingen in de gemeente: Kunstencentrum Velsen, Stadsschouwburg Velsen en het Witte Theater.
Op 29 juni zullen de bestuursvoorzitters van de betrokken instellingen een intentieverklaring tekenen waarin zij de directies de opdracht geven om de mogelijkheden van verregaande samenwerking concreet te onderzoeken. De betrokken instellingen hanteren hierbij het visiedocument Samenwerking Cultuur in Kennisrijk Velsen 2012-2025 als leidraad. (Zie voor een toelichting op de visie Kennisrijk Velsen dit filmpje)

'De organisaties onderkennen het belang van kunst en cultuur voor de leefbaarheid in Velsen. Zij beseffen echter dat, om de klant optimaal te kunnen blijven bedienen, voor de levensvatbaarheid van de instellingen nieuw elan en cultureel ondernemerschap nodig zijn. De vier weten zich gesteund door de gemeente Velsen, die in haar Visie 2025: Wonen en Werken in Kennisrijk Velsen kiest voor een toekomst waarbij een sterke culturele infrastructuur van essentieel belang is,' zo valt te lezen op Dichtbij.nl.

Martijn Mewe, directeur van Bibliotheek Velsen, schrijft in zijn blog op de website van de bibliotheek onder andere: 'We realiseren ons dat het cultuurproduct voor de Velsense burger voorop moet staan, wie het aanbiedt is minder interessant. We gaan voor nog meer kwaliteit, op een betere en efficiëntere manier aangeboden. (...) Voor ons staat allereerst de inhoud centraal, daarna zien we wel weer verder of fysieke clustering van cultuurfuncties aan de orde is. De inhoudelijk samenwerking gaan we de komende jaren verder invullen. Dat doen we zowel met z’n vieren, als twee aan twee. Zoals wellicht bekend delen schouwburg en kunstencentrum sinds enige tijd hun directeur en bestuursvoorzitter. Het Witte Theater heeft onlangs haar plannen voor de toekomst gepresenteerd. Onderdeel hiervan is om meer met de bibliotheek te gaan samenwerken, bijvoorbeeld met activiteiten rondom literatuur en film.' Mewe meldt dat er onder andere is gekeken naar het voorbeeld van het cultuurgebouw in Haarlemmermeer.

De afgelopen tijd waren de contacten tussen de vier cultuurinstellingen reeds geïntensiveerd, onder andere in de vorm van tweewekelijkse gesprekken tussen de directies over de invulling van de culturele component binnen Kennisrijk Velsen. Meer concreet krijgt de samenwerking onder andere vorm met het maken van een gezamenlijk televisieprogramma over kunst en cultuur voor de lokale zender Seaport RTV.

Eerder werd reeds bekend dat het de bedoeling is dat Bibliotheek Velsen en het Witte Theater binnen een aantal jaren samen zullen gaan tot een organisatie met een directie.Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie