HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Definitieve beschikking subsidie Projectplan Laaggeletterdheid SIOB
25-06-2012
Het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) maakt bekend van het ministerie van OCW de definitieve beschikking te hebben ontvangen voor uitvoering van het SIOB Projectplan Laaggeletterdheid 2012. Het gaat om een bedrag van 250.000 euro.
Het SIOB Projectplan Laaggeletterdheid 2012 (word-document) wordt uitgevoerd in het kader van het Actieplan Laaggeletterdheid 2012-2015 van het ministerie van OCW. 

Met het Projectplan beoogt het SIOB: 'Versterking van de rol van de bibliotheeksector, c.q. positionering van bibliotheken als ketenpartner in de aanpak laaggeletterdheid. Versterking van de educatieve functie van de bibliotheken voor laaggeletterde volwassenen. Het realiseren van een groter bereik onder laaggeletterde volwassenen, door samenwerking met partners op alle niveaus.'

In het Projectplan is een onderdeel landelijke voorzieningen opgenomen en een deel voor ondersteuning door de PSO’s en activiteiten van basisbibliotheken. Het plan is in 2011 voorbereid door de gezamenlijke PSO-adviseurs, in samenwerking met het Sectorinstituut.
In het Projectplan wordt in 2012 gekozen voor het uitvoeren van twee deelprojecten:
- Open Leeromgeving Basisvaardigheden & Participatie
Bieb in SW-bedrijven (sociale werkvoorziening) (PDF)

De PSO-directies hebben een brief ontvangen, vergezeld van een aanvraagformulier voor een vergoeding van ondersteuning en het startbedrag voor uitvoering door enkele bibliotheken in de arbeidsmarktregio’s, zo stelt het SIOB.

Landelijk voorziet het Sectorinstituut in:
- de aanstelling van een landelijke projectleider; 
- het laten vernieuwen van het vakdossier Taalkracht voor Bibliotheken;
- een licentie voor zelfstudie en het professioneel account voor de portal oefenen.nl van Expertisecentrum ETV.nl voor onbeperkt gebruik door bibliotheken.

Regionaal zijn er twee actielijnen:
Open Leeromgeving Basisvaardigheden & Participatie
Per arbeidsmarkregio zal een taalplein worden opgezet dan wel verder worden uitgebouwd. Het gaat daarbij om een laagdrempelige (digitale) lees- en leeromgeving voor laaggeletterde volwassenen voor (begeleide) zelfwerkzaamheid op het gebied van basisvaardigheden op de domeinen opleiding en werk; gezin, opvoeding en gezondheid; burgerschap en participatie; en inburgering en integratie. Het gaat daarbij om de volgende projecten: Taalcoach- en taalmaatjesprojecten, taalonderwijs door vrijwilligers, onderwijs digitale vaardigheden (bijv. Klik&Tik), leesclubs in samenwerking met EROC en andere taalaanbieders, Ouderparticipatie.
Bieb in SW-bedrijf
Per arbeidsmarktregio zal een samenwerkingsverband tussen bibliotheek en SW-bedrijf (sociale werkvoorziening) worden opgezet.

Het Landelijk Platform Leven Lang Leren/Laaggeletterdheid, waarin PSO’s en vertegenwoordigers van een aantal grote stedenbibliotheken zijn verenigd, wordt betrokken bij de uitvoering van het project. De uitvoering berust bij de bibliotheken, ondersteund door de PSO's.

Het landelijke Project Laaggeletterdheid is in mei van start gegaan.

Het SIOB ontwikkelt aansluitend een set registratie- en evaluatieformulieren voor de bibliotheken en Kasperkovitz Beleidsonderzoek zal eind november 2012 een landelijke monitor uitvoeren.

Voor meer informatie, zie ook hier.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie