HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
G4-bibliotheken nemen het op voor SIOB
26-06-2012
De directeuren van de bibliotheken van de vier grote steden (G4) hebben in een brief aan staatssecretaris Zijlstra hun zorg uitgesproken over het advies van de Raad voor Cultuur met betrekking tot het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB). In de brief nemen zij het op voor het SIOB. Zij worden hierin gesteund door wethouder Laan van Rotterdam. 
In de op 5 juni gedateerde brief geven de directeuren van de bibliotheken van Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam aan zich zorgen te maken over het onderdeel in het advies van de Raad voor Cultuur (Slagen in Cultuur, culturele basisinfrastructuur 2013 - 2016) dat handelt over het SIOB.  De Raad voor Cultuur oordeelde in dit advies zeer kritisch over het SIOB.

De G4-directeuren geven aan zeer te hechten aan de innovatieve en versterkende rol in de bibliotheekbranche die aan het SIOB is toebedeeld en merken op met name te hechten aan de SIOB-projecten met betrekking tot het maatschappelijk belang van het bibliotheekwerk, onder andere op het gebied van laaggeletterdheid, leesbevordering en mediawijsheid.

Bovendien menen de G4-bibliotheken dat het SIOB een onmisbare schakel is in de verdere uitwerking en opzet van de landelijke digitale bibliotheek.

De directeuren pleiten er dan ook voor dat het SIOB, als jonge organisatie, een kans moet krijgen regie en focus te ontwikkelen. Zij stellen de beleidsvisie 2013-2016 van het SIOB op hoofdlijnen te onderschrijven. Overigens is dit beleidsplan door het SIOB nog niet openbaar gemaakt.

'Los van de visie van de Raad bepleiten wij dat de continuïteit van de werkzaamheden van het SIOB gewaarborgd is, dat de organisatie van het SIOB zich verder kan ontwikkelen, dat programmagelden die onderdeel uitmaken van het budget van het SIOB in 2013 onbelemmerd beschikbaar zijn en dat het SIOB niet de dupe is van mogelijke verschillen van beleving tussen de Raad en uw Ministerie als het gaat om de verdere innovatie van de sector,' zo schrijven de directeuren in de brief.
Zij stellen contact te zullen zoeken met het SIOB om waar mogelijk binnen de sector vernieuwing en versterking te ondersteunen, niet alleen als samenwerkingspartner, maar ook als participant en als G4-collectief in de regio en in het land.

De brief wordt namens de directeuren van de G4-bibliotheken ondertekend door Hans van Velzen, directeur van Bibliotheek Amsterdam, die overigens ook lid is van de Raad van Toezicht van het SIOB.

De G4-directeuren worden in hun pleidooi ondersteund door wethouder Laan (Sport en recreatie, Kunst en cultuur) van Rotterdam, die op 8 juni de brief van de directeuren nog eens onder de aandacht brengt van staatssecretaris Zijlstra. Laan schrijft in haar brief onder andere: 'Ik deel de visie van de directeuren en hecht er zeer aan dat de G4-bibliotheken op een relevante wijze bijdragen aan de innovatie van de sector, die ook het SIOB voor ogen heeft. (...) Ik zou je willen vragen te waarborgen dat het SIOB in 2013 over voldoende middelen beschikt om zowel de ingezette innovaties als de programma's (zoals digitale innovatie, aangepast lezen en maatschappelijke verankering) onbelemmerd te kunnen voortzetten.'


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie