HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Bezuinigingsplannen Zeeland worden opnieuw tegen het licht gehouden
26-06-2012
De provincie Zeeland gaat haar plannen om bijna zeven miljoen euro te bezuinigen op elf sociaal-culturele instellingen, waaronder de Zeeuwse Bibliotheek, nog eens bekijken. Het is nog onbekend welke gevolgen dit zal hebben voor de Zeeuwse Bibliotheek.
Dit is de uitkomst van een debat van Provinciale Staten van Zeeland op 22 juni jl. Gedeputeerde Van Beveren gaf tijdens dit debat aan dat er opnieuw gekeken gaat worden naar de instellingen waarop bezuinigd kan worden, waarbij hij de mogelijkheid openliet dat ook andere dan de huidige elf genoemde instellingen in het voorstel alsnog bij de bezuinigingsplannen worden betrokken. Van Beveren zegt in een interview tegenover Omroep Zeeland goed geluisterd te hebben naar de kritiek van onder andere de gemeenten, de instellingen en Provinciale Staten en op basis daarvan ook te gaan kijken naar andere subsidies die verstrekt worden om het bezuinigingsbedrag van 7 miljoen rond te krijgen. 

Half mei kondigde de provincie aan bijna zeven miljoen euro te willen bezuinigen op elf sociaal-culturele instellingen, waaronder de Zeeuwse Bibliotheek, SCOOP en het Zeeuws Museum. Voor de Zeeuwse Bibliotheek zou het gaan om een bedrag van 1,85 miljoen euro.

Deze plannen stuitten op veel verzet, met name omdat de instellingen en veel politici vonden dat de bezuinigingen er te overhaast doorgedrukt werden. Gedeputeerde Staten besloten vervolgens de bezuinigingen, die oorspronkelijk op 1 januari 2013 in hadden moeten gaan, met een jaar uit te stellen.

De Zeeuwse Bibliotheek startte in reactie op de provinciale bezuinigingsplannen met een actie om steunbetuigingen te werven. In dit kader werd ook een petitie opgezet uit protest tegen de bezuinigingen. Deze actie is nu, in afwachting van de ontwikkelingen, weer op een laag pitje gezet, zo meldt Omroep Zeeland. Op het moment van schrijven telt de petitie ruim 400 handtekeningen.
In een bericht op de website van de Zeeuwse Bibliotheek spreekt Ton Brandenbarg, directeur van de Zeeuwse Bibliotheek, van 'een enorm aantal reacties' en dankt hij iedereen die zijn steun betuigd heeft.
Overigens heeft ook de VOB in een aan de leden van de Provinciale Staten gerichte brief haar zorg uitgesproken over de provinciale bezuinigingen en haar steun betuigd aan de Zeeuwse Bibliotheek. In de brief, gedateerd 12 juni, schrijft de VOB onder andere: 'De Zeeuwse Bibliotheek weet door het extra niveau dat zij biedt als wetenschappelijke en erfgoedbibliotheek het Zeeuwse bestel te verrijken tot een complete bibliotheekvoorziening met name op de geschetste terreinen. Ook de provinciale servicetaken die de ZB uitvoert zijn onontbeerlijk voor het Zeeuwse bibliotheekbestel. De bibliotheken alsook het onderwijs zullen verstoken raken van PSO-services in Zeeland. De burgers van Zeeland hebben nu met de ZB een bibliotheek die economische groei van de regio en persoonlijke ontwikkeling van de Zeeuwen faciliteert. De voorgenomen bezuinigingen zijn dusdanig dat het kunnen faciliteren van talent en het excelleren in de provincie Zeeland heel moeilijk wordt.' De VOB wijst verder op de rol die de Zeeuwse Bibliotheek vervult binnen het stelsel en binnen het netwerk van plusbibliotheken, die door de bezuinigingen onder druk zouden kunnen komen te staan. 'Verschraling en onzekerheid of deze service kan worden gecontinueerd is daarmee niet alleen in Zeeland aan de orde, maar zal het gehele bibliothecaire voorzieningenniveau in Nederland onder druk zetten,' aldus de VOB in de brief.

Half december wordt er verder gedebatteerd over de voorgenomen bezuinigingen in Zeeland en wordt waarschijnlijk duidelijk of de pijn over meer instellingen wordt verdeeld en welke consequenties dit voor de Zeeuwse Bibliotheek zal hebben.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie