HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Vakantieliteratuur met nota voor Vlaamse ministers
02-07-2012
Om premier Elio Di Rupo attent te maken op wat er momenteel leeft in het Vlaamse boekenvak heeft Boek.be-directeur Geert Joris hem vandaag een boekenmand overhandigd met (vakantie)literatuur voor de 13 federale ministers. In de mand zat ook een nota.
De mand met 26 boeken bevatte voor elke ministers van de federale regering twee boeken die uitgevers met het oog op de specifieke bevoegdheden van de ministers voor hen geknipte lectuur vonden.
Bij dit boekenpakket ontvingen de ministers ook een nota. Het betreft een notitie waarmee Boek.be de aandacht vestigt op de noden en behoeften van het boekenvak in Vlaanderen.
Zo pleit Boek.be voor een aanpassing van het statuut voor scheppende kunstenaars. Boek.be vraagt de federale regering om scheppende kunstenaars die hun kunstenaarschap kunnen bewijzen een statuut te geven dat toegang geeft tot een minimaal sociaal vangnet.
Boek.be pleit verder voor een auteursrecht dat de rechten van de auteurs, uitgevers en gebruikers beschermt in een digitale omgeving. Daartoe vraagt Boek.be van de federale overheid responsabilisering van de internetaanbieders: internetaanbieders moeten worden verplicht om hun netwerken als goede huisvaders te beheren en actief samen te werken met de bevoegde overheidsdiensten bij inbreuken via hun netwerken. Boek.be vraagt een snel en doeltreffend optreden van de parketten en de FOD Economie ter bescherming van het legale aanbod online (fysieke producten én online content).
Boek.be pleit ook voor een billijke leenvergoeding, binnen een redelijke termijn en vraagt daartoe van de federale regering dat zij passende stappen zet om een vergoedingsregeling uit te werken die écht de schade vergoedt die auteurs en uitgevers lijden door het uitlenen van hun boeken.
Boek.be wil tevens een gereglementeerde boekenprijs om een pluriform aanbod en een brede beschikbaarheid van boeken mee mogelijk te maken. Boek.be stelt een aantal maatregelen voor die gezamenlijk ‘de gereglementeerde boekenprijs’ vormen. Reglementering van deze maatregelen is nodig, zodat ook door branchevreemde kanalen en buitenlandse bedrijven nageleefd moeten worden.
Tot slot pleit Boek.be voor een verlaagd BTW-tarief voor elektronische cultuur- en informatieproducten en vraagt de federale regering om het BTW-tarief op digitale boeken (zowel op een drager als online) te verlagen.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie