HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Integrale aanpak Stichting Lezen
04-07-2012
'In de cultuurplanperiode 2013–2016 richt Stichting Lezen zich meer dan voorheen op een structurele, integrale aanpak van leesbevordering, die gelijkluidend is voor de hele doelgroep van 0 tot 18 jaar', zo wordt samenvattend gesteld in Samen werken aan een sterke leescultuur.
Het betreffende document schetst de beleidsvoornemens van de leesbevorderende instantie voor de komende vier jaar. Directeur Gerlien van Dalen en haar team willen daarin de handschoen als volgt oppakken: 'De boodschap is dat alle aspecten die van kinderen blijvende lezers kunnen maken, bekend moeten zijn bij de ouders en bij professionals die met kinderen werken, en moeten worden opgenomen in beleid en praktijk van het onderwijs, de bibliotheeksector en de kinderopvang. Afhankelijk van de leeftijd van een kind/jongere worden er logischerwijze verschillende accenten gelegd; de rol van de ouders is evident bij heel jonge kinderen, maar raakt meer op de achtergrond bij jongeren in het voortgezet onderwijs. Er wordt extra ingezet op randvoorwaarden en succesfactoren voor leesbevordering, met speciale aandacht voor: het creëren van bewustzijn over het belang van (het plezier in) lezen; inspireren en deskundigheidbevordering; de inzet op strategisch en beleidsniveau; de inzet op het bereiken van de ouders; een gerichte aanpak voor sterke én zwakke lezers (differentiatie); voorlezen (activiteit: Jaar van het Voorlezen 2013); effectmeting en evaluatie.'
Naast het nastreven van een integrale aanpak acht Stichting Lezen het ter realisering van haar doelstelling essentieel om extra te investeren op de volgende terreinen: kenniscentrum & onderzoek; digitalisering en lezen; samenwerking in de Leescoalitie; de brede maatschappelijke discussie over het belang van lezen.
De volledige tekst van het beleidsplan is te vinden op de website van Stichting Lezen.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie