HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Positieve tussenresultaten onderzoek BoekStart
04-07-2012
De eerste tussenresultaten (april 2012) van de vergelijking tussen BoekStartkinderen en kinderen die niet aan BoekStart meedoen, wijzen op een duidelijk positief effect van BoekStart. Opvallend is dat kinderen die moeilijk gedrag vertonen extra gebaat zijn bij BoekStart.
Positieve tussenresultaten onderzoek BoekStart
Sinds het voorjaar van 2010 doet de Universiteit Leiden wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van BoekStart, met als hoofddoel: testen of het 'loont' om baby's voor te lezen. Onderzocht wordt of een voorleesinterventie als BoekStart naast effecten op korte termijn, zoals meer activiteit rond boekjes en meer bibliotheekbezoek, ook effecten op lange termijn sorteert op voorlezen en woordenschat.

De positieve effecten van BoekStart op een rij:
- BoekStartkinderen willen vaker voorgelezen worden.
- BoekStartkinderen kijken minder televisie.
- BoekStartouders lezen meer voor.
- BoekStartouders gaan vaker naar de bibliotheek.
- BoekStartouders praten meer tegen hun kind en hun woordgebruik is gevarieerder.
- BoekStartouders hebben meer titelkennis van baby- en peuterboeken en zijn beter bekend met het boekenaanbod.
- BoekStartouders van kinderen met moeilijk gedrag blijven vaker voorlezen, ook als moeilijk gedrag wordt vertoond.

Meer informatie over het onderzoek op de website van BoekStart.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie