HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Provincie Utrecht biedt mooie woorden, maar minder geld
05-07-2012
'Cultuur verrijkt, cultuur verbindt, cultuur versterkt'. Dat zijn de drie door de provincie Utrecht geformuleerde uitgangspunten in de kadernota Cultuurbeleid 2012-2015, getiteld Cultuur van U
Mariette Pennarts, gedeputeerde Cultuur, in een toelichting op de koers die de komende drie jaar wordt gevaren: 'Deze nota is gemaakt in co-creatie met het culturele veld en gemeenten. We gaan beleid uitvoeren waar veel partijen zich in kunnen vinden. Ik vind het belangrijk dat we in deze coalitieperiode een vernieuwing tot stand brengen. Meer focus op waar wij als provincie een toegevoegde waarde hebben, meer ruimte voor cultureel ondernemerschap en behoud door ontwikkeling.'

Hoe vertaalt zich dit voor de bibliotheek? Gestreefd wordt naar duurzame bestendiging van de samenwerking tussen de Samenwerkende Utrechtse Bibliotheken (SUB) en het Bibliotheek Service Centrum (BiSC), aldus de cultuurnota. Verbindingen tussen het bibliotheekbeleid en andere domeinen - met name het onderwijsveld - worden aangemoedigd. 'Daarbij jagen wij vernieuwing en ondernemerschap aan', zo heet het, 'en stimuleren wij verdere uitwerking van een model voor verstevigde samenwerking'. Niettemin gaat de geldkraan ook in Utrecht gedeeltelijk dicht. De fraaie woorden die aan de financiële paragraaf voorafgaan kunnen namelijk niet verhelen dat de geldelijke 'aanpassing' voor de bibliotheken ongunstig uitpakt. Krijgen BiSC en SUB dit jaar nog 2.373.000 euro van de provincie; in 2013 is dat nog 2.152.000 euro, terwijl de subsidie in 2014 en 2015 verder terugloopt tot 1.992.000 euro per jaar. Een veelzeggende voetnoot meldt: 'BiSC heeft bezwaar gemaakt tegen de bezuiniging en behoudt in 2012 de subsidie die het in 2011 kreeg. De bezuiniging gaat per 2013 in.'

Meer informatie op de website van de Provincie Utrecht.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie