HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Centraal Boekhuis biedt vanaf oktober verhuur e-books aan
11-07-2012
Vanaf oktober gaat het Centraal Boekhuis (CB) de mogelijkheid aanbieden om e-books te verhuren. Het CB stelt hiermee aan te sluiten bij de trend in de markt dat de consument steeds vaker om toegang vraagt in plaats van bezit.
Het huren van e-books wordt mogelijk doordat Centraal Boekhuis recentelijk een omgeving heeft gebouwd waarin de consument zijn boek online kan lezen. Dit lezen gebeurt zonder dat een consument iets hoeft te downloaden, waardoor het ook mogelijk is de toegang na een bepaalde periode af te sluiten. Dit biedt tal van interessante proposities voor retailers, aldus het Centraal Boekhuis

Het verhuren van e-books geschiedt volgens een stappenplan:
- De uitgever geeft voor een aantal voorgedefinieerde periodes aan welke verkoopprijs voor deze termijn geldt.
- De boekverkoper verhuurt de consument de toegang tot een boek voor één van de gedefinieerde huurperiodes.
- De consument ontvangt een link naar een online lezen-omgeving. De retailer kan deze omgeving customizen naar zijn eigen look and feel.
- Zodra de overeengekomen huurperiode is afgelopen wordt de toegang tot het gehuurde e-book voor de consument geblokkeerd.
- Centraal Boekhuis verzorgt net als bij de verkoop van e-books de facturering tussen boekverkoper en uitgever.

Wiebe de Jager maakt op ereaders.nl melding van enkele praktische haken en ogen van de nieuwe dienst. Zo kan de gebruiker de link die toegang geeft tot het gehuurde e-book zonder problemen verspreiden. Het Centraal Boekhuis zegt de toegangsfrequentie tot gehuurde e-books te gaan monitoren om misbruik te voorkomen en links naar e-books die in korte tijd via meerdere IP-adressen worden benaderd zullen worden geblokkeerd, aldus De Jager. Als ander probleem noemt De Jager het feit dat de hoofdstukken van het verhuurde e-book eenvoudig één voor één uit de online reader gecopy-paste kunnen worden, bijvoorbeeld naar Word.
De Jager: 'Gelet op bovenstaande punten is het nog maar de vraag hoeveel uitgevers hun ebooks voor verhuur beschikbaar willen gaan stellen via dit systeem. Het huidige leenrecht is niet van toepassing op digitale boeken en de kans bestaat dat hier verandering in komt, als uitgevers niet zelf in beweging komen. Het is echter verre van duidelijk hoe het leenrecht in de praktijk uit zou pakken voor de verhuur van digitale boeken en uitgevers doen er dus verstandig aan om zelf de regie te behouden.'Print deze pagina

Reacties op dit artikel (2)

Mathijs Suidman
11-7-2012 22:21
Ter correctie: Het is niet mogelijk om per hoofdstuk teksten te kopieren en te plakken vanuit de online leesomgeving die CB in samenwerking met ePagine (de leverancier van online lezen software) aanbiedt. Deze conclusie is waarschijnlijk getrokken door analyse op een demo voor online lezen die bedoeld was voor een aantal webshops om de navigatie te en eventuele eigen customize interface te beoordelen. CB zal ook deze demo links zo snel mogelijk voorzien van het standaard beveilingings niveau, om te voorkomen dat er per ongeluk een verkeerde conclusie wordt getrokken. 

Online lezen, zoals toegepast voor verhuur, kent op zich zelf wel een bepaald risico op kopieren zoals CB ook haar website meldt:

Omdat Online lezen het eenvoudig maakt om een ebook op ieder apparaat met een (HTML5) browser te lezen zonder speciale apps te installeren, is het mogelijk voor “kwaadwillenden” om de in de browser gepresenteerde teksten per pagina te selecteren, te kopiëren en uiteindelijk weer samen te voegen tot een illegale kopie van een e-book. De vraag is welke moeite de klant neemt om een illegale kopie samen te stellen, maar het is van belang te realiseren dat dit mogelijk is. De online reader zal zoveel mogelijk de voor de hand liggende "copy en paste" functies in de browsers deactiveren, maar het zal een gebruiker die er bewust op uit is een illegale kopie te maken niet kunnen weerhouden. De realiteit is echter dat dat ook geldt voor gedownloade ebook bestanden.
Uiteraard heeft beveiliging en encryptie van tekst die in de browser wordt gepresenteerd t.b.v. online lezen onze voortdurende aandacht. Waarbij het de gebruiker zo lastig mogelijk wordt gemaakt om content te kopiëren, zonder afbreuk te doen aan het gemak voor de consument om een ebook te lezen. Uitbreiding van beveiliging en encryptie wordt met terugwerkende kracht verwerkt in de wijze waarop online lezen wordt aangeboden aan de consument.

Tevens wordt de toegang tot de link naar het online te lezen ebook nauwgezet gevolgd. In principe is het namelijk mogelijk voor de consument om de link naar het ebook te achterhalen. De consument zou deze de link kunnen verspreiden.

De consument wordt daarom bij het inloggen op het door hem gekochte ebook gewezen op het feit dat deze link persoonlijk is en aan zijn account bij de webwinkel is gekoppeld.
Hij moet wanneer, het ebook reeds "open" staat op ander digitaal lees apparaat, daarom bevestigen dat hij de rechtmatige eigenaar is en wordt er op gewezen dat wij i.v.m. illegaal gebruik controleren, hoe vaak er wordt ingelogd op het ebook en dat wij (feitelijk in naam van de webwinkel) het recht voor behouden om de ebook link te verwijderen, waarna de consument geen toegang meer heeft tot het boek. Uiteraard wordt de consument in de voorwaarden voor online lezen gewezen op het feit dat het delen van van de link strafbaar is.

In vergelijking met de distributie van ebook download bestanden (die ook illegaal verspreid kunnen worden door de consument) is er bij online lezen directe controle wanneer de ebooks worden gelezen en kan de toegang, bij illegaal gebruik, relatief eenvoudig ontnomen worden. 
Piet van der Wiel
12-7-2012 12:03
Mijn eReader heeft alleen wifi. Dus buitenshuis lezen, zelfs in de tuin, dat zit er niet in.
En die controle, daar heb ik geen behoefte aan.
Directe controle wanneer gelezen wordt, afsluiten bij illegaal gebruik (wie stelt dat vast, en hoe), mij niet gezien.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie