HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Uitstel bezuinigingen Biblionet Drenthe
16-07-2012
Provinciale Staten Drenthe hebben vorige week een motie aangenomen waarmee Gedeputeerde Staten verzocht worden om de subsidiekorting op Biblionet op te schorten tot de begrotingsbehandeling in november 2012. In dezelfde vergadering werd ook de ontwerp-cultuurnota Oude wereld, nieuwe mindset aangenomen 
De PvdA-motie met betrekking tot Biblionet werd gesteund door PvdA, CDA, SP, GroenLinks en Christen Unie. In de motie (PDF) wordt onder andere geconstateerd dat er nog steeds onduidelijkheid is ten aanzien van de ontwikkelingen rond de digitale bibliotheek, dat Biblionet met een stapeling van bezuinigingen wordt geconfronteerd, dat voor Biblionet een subsidiekorting is ingeboekt, oplopend van euro 112.500 in 2013 naar euro 275.000 in 2015, en dat de provincie hiermee vooruit loopt op het inwerking treden van de aanstaande Bibliotheekwet. Gedeputeerde Staten worden verzocht meer duidelijkheid te bieden en aanzien van de ontwikkelingen en verantwoordelijkheden rond de digitale bibliotheek en alle bezuinigingen op Biblionet sinds 2010 zichtbaar te maken ongeacht de motivatie voor de bezuinigingen.
De voorgenomen bezuiniging (25 procent van de totale subsidie ten opzichte van 2010) moet worden opgeschort tot de begrotingsbehandeling in november 2012.

Lenie van der Werf, voorzitter Raad van Bestuur en algemeen directeur van Biblionet Drenthe, toont zich tegenover RTV Drenthe verheugd over het uitstel. Van der Werf: 'Ik ben er heel blij mee, want dat betekent dat we tijd hebben om met de provincie te overleggen over wat we kunnen doen om deze grote bezuiniging op te vangen. Biblionet is altijd bereid om te zoeken naar oplossingen, maar als het gaat om 25 procent subsidie inleveren, dan is dat zo ingrijpend dat we tijd nodig hebben om dat goed op te lossen.' Van der Werf stelt dat een deel van de bezuinigingen al gerealiseerd is door efficiencymaatregelen. Daarnaast is een aantal diensten stopgezet of wordt in de toekomst gestopt, zoals de wisselcollecties voor tehuizen, en (op instigatie van gemeenten) worden veel bibliobussen afgestoten. De extra tijd biedt de mogelijkheid om met de provincie en gemeenten in gesprek te gaan over nieuwe concepten als de Bibliotheek op school, aldus Van der Werf.

Eerder, in januari, had Biblionet Drenthe bij Gedeputeerde Staten van Drenthe bezwaar (PDF) aangetekend tegen de voorgenomen bezuiniging. Dit bezwaar richtte zich met name tegen drie onderdelen: de omvang van de korting, het gedeeltelijk verleggen van de provinciale subsidie naar de gemeenten, en de procedure.

De door Provinciale Staten Drenthe aangenomen cultuurnota Oude wereld, nieuwe mindset (PDF) betekent een jaarlijkse korting op Drentse culturele instellingen van in totaal 800.000 euro. Leidend beginsel in de cultuurnota is dat de vaste subsidies voor culturele instellingen verminderen en dat in plaats daarvan meer subsidiëring plaatsvindt op projectbasis.
In de bibliotheekparagraaf in de cultuurnota wordt onder andere gewezen op de op handen zijnde nieuwe Bibliotheekwet en de in dat kader mogelijk bescheiden rol van PSO's op het gebied van de digitale bibliotheek, reden waarom de provincie alvast een subsidiekorting heeft ingeboekt. Verder wordt in de nota gesteld dat er efficiencywinst verwacht wordt van samenwekring met Biblionet Groningen. Ook gaan de gemeenten uitdrukkelijk betrokken worden bij de provinciale programma’s van eisen voor de komende jaren, omdat de lokale afnemers (gemeenten en bibliotheken) het beste in staat zijn om de vraag naar producten van Biblionet te formuleren, aldus de nota. 'Wij zullen in onze subsidiëring van PSO Biblionet Drenthe aansluiten bij het nog te ontwikkelen pakket van basistaken voor PSO’s. Het takenpakket van Biblionet Drenthe concentreert zich op ondersteuning van de lokale bibliotheken, samenwerking en netwerkvorming en de bereikbaarheid van bibliotheken. De rol van Biblionet Drenthe als het gaat om de digitale bibliotheek, zal beperkt zijn,' zo stelt de provincie.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie