HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Vlaams minister Schauvliege wil onderzoek naar samenwerking boekhandel en bibliotheek
16-07-2012
Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, heeft aan het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk opdracht gegeven om een onderzoek te starten naar het aankoopbeleid van bibliotheken en naar de mogelijke samenwerkingsverbanden met boekhandels.
Het onderzoek moet de huidige praktijken in binnen- en buitenland inventariseren, alsmede de juridische valkuilen en de mogelijkheden om samen te werken. Voor het onderzoek is 40.000 euro beschikbaar en het moet worden afgerond in de eerste helft van 2013, zo wordt gemeld op Boekenvak.be. 

De minister wil de samenwerking tussen boekhandel en bibliotheek stimuleren. Dat meldde de minister op 2 juli in antwoord op een parlementaire vraag. Op 26 mei keurde het Vlaamse parlement een resolutie goed waarin het parlement aan de Vlaamse Regering vraagt om 'de positie van de zelfstandige boekhandel te ondersteunen op het vlak van opleiding, coaching, collectieve actieplannen, gelijke kansen biedend voor overheidsopdrachten, investeringsondersteuning'.

In Vlaanderen vormen de bestellingen door bibliotheken voor de plaatselijke boekhandels een belangrijk aandeel binnen hun omzet. Boekenvak.be meldt bij wijze van toelichting: 'In een aantal Europese landen, onder meer in Frankrijk, bestaat er een limiet op de korting die boekenleveranciers mogen geven. Bij ons bestaat die niet, waardoor bij toepassing van de wet op de openbare aanbestedingen, de lokale bibliotheken de facto verplicht zijn om hun boeken aan te kopen bij de boekhandelaar die de laagste prijs en dus eigenlijk de grootste korting biedt. Vaak resulteert dit in een kortingsopbod tussen de lokale boekhandelaars enerzijds en grote spelers op de boekenmarkt anderzijds. Op die manier subsidiëren de boekhandelaars de bibliotheken, en dat kan niet de bedoeling zijn. Ook de bibliotheken hebben belang bij het voortbestaan van een goede lokale boekhandel die een uitgebreid en divers assortiment kan aanbieden en goede service en advies kan leveren aan zijn lezers.' Ook bij het uitstippelen van een leesbevorderingsbeleid is het belangrijk dat bibliotheken en boekhandels nauw kunnen samenwerken, aldus Boekenvak.be.

De Vlaamse overheid zal op basis van concrete voorstellen uit het onderzoek in het voorjaar 2013 goede modellen aanreiken aan de plaatselijke partijen. De gunningscriteria voor levering aan bibliotheken vallen namelijk onder de lokale autonomie.

Zie ook dit bericht en dit berichtPrint deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie