HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Limburgse bibliotheken organiseren conferentie over laaggeletterdheid
24-07-2012
Op 3 september organiseren de Limburgse bibliotheken een conferentie over laaggeletterdheid. De bijeenkomst is tegelijkertijd de oprichtingsconferentie van het Bondgenootschap voor Geletterdheid Limburg (BGL).
Tijdens de conferentie gaan diverse deskundigen onder andere in op de oorzaken en gevolgen van laaggeletterdheid en wat er aan te doen is.

De conferentie is gratis toegankelijk voor iedereen met persoonlijke of professionele affiniteit met het onderwerp, zoals beleidsmakers, directies, bestuurders, inhoudelijke deskundigen van lokale en provinciale overheden, (volwassenen)onderwijs, welzijnswerk, (SW) bedrijven, maatschappelijke organisaties, bibliotheken, maar zeker ook mensen die persoonlijk te maken hebben met laaggeletterdheid of zich willen inzetten voor laaggeletterden, zo meldt het Bondgenootschap voor Geletterdheid Limburg (BGL). De conferentie functioneert tevens als officiële oprichtingsbjieenkomst voor dit Bondgenootschap.

Bijna 15 procent van de Limburgers heeft moeite met lezen en schrijven en is laaggeletterd. Limburg behoort daarmee tot de provincies met het hoogste percentage laaggeletterden. Mede om die reden is het Bondgenootschap voor Geletterdheid Limburg in het leven geroepen. 

Het Bondgenootschap voor Geletterdheid Limburg is een open netwerk van mensen die laaggeletterdheid in de provincie Limburg willen verminderen en geletterdheid willen bevorderen. Mensen werkzaam bij bedrijven, instellingen, scholen, overheden, maatschappelijke organisaties maar ook private partijen kunnen toetreden tot het bondgenootschap. Ook bondgenoten met een specifieke inbreng of expertise zijn van harte welkom, zo wordt gemeld op de website van Bibliotheekhuis Limburg. Het bondgenootschap is een initiatief van de Limburgse bibliotheken. Zij zijn op zoek naar zoveel mogelijk partners.
Het BGL heeft de volgende doelen:
• Zoveel mogelijk laaggeletterden bereiken, motiveren en stimuleren om te leren.
• Taboe rond laaggeletterdheid doorbreken en bewustzijn en kennis over het thema vergroten.
• Laaggeletterdheid op de (politieke) agenda krijgen en/of houden.
• Structurele aanpak van laaggeletterdheid in de provincie bevorderen en initiatieven met elkaar delen.

Het Bondgenootschap wil hiertoe onder andere jaarlijks drie bijeenkomsten organiseren om het probleem van laaggeletterdheid onder de aandacht te brengen, kennis en ervaring uit te wisselen en handvatten te bieden waarmee ieder in zijn eigen omgeving concreet aan de slag kan.

Drijvende krachten achter het Bondgenootschap zijn Marja Henssen, Senior Informatiespecialist & Mediacoach Schunck Heerlen, Carin Klompen, voorzitter Vereniging van Limburgse Bibliotheken, Marian van Leth, directeur BiblioNu, Jeroen Seeverens, directeur Bibliotheekhuis Limburg, Ivette Sprooten, regiomanager Zuid-Limburg Stichting Lezen & Schrijven en Gabby Vijgen, directeur Bibliotheek Kerkrade.

Voor meer informatie of inschrijven, zie de website van het Bondgenootschap.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie