HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Wetenschappelijk congres Stichting Lezen
27-07-2012
Op 8 november wordt in Amsterdam het tweejaarlijkse wetenschappelijke congres van Stichting Lezen gehouden. Centraal staat de aarzelende lezer, die niet gemakkelijk teksten leest.
Lezen leren (waarderen) verloopt niet altijd gladjes, laat staan vanzelf. De conferentie De aarzelende lezer over de streep zoomt in op factoren die voor het realiseren van een goede leesontwikkeling van groot belang zijn – en daarmee ook op factoren die daarvoor een barrière kunnen vormen. Stichting Lezen wil zo laten zien hoe breed het terrein van de leesbevordering is geworden. Het gaat niet alleen om bijvoorbeeld specifieke lees- en leerproblemen die zich bij het ‘gewone’ lezen en het literaire lezen kunnen voordoen. Ook nieuwe ontwikkelingen in het leesdomein, zoals medialisering en digitalisering, en nieuwe dimensies van het lezen in wetenschappelijk opzicht, zoals hersenonderzoek komen aan de orde. Drie nauw verwante thema’s komen aan bod.

Leesvaardigheid vormt de basis van een geslaagd leesproces. Lezers maken zich leesprocessen en –strategieën eigen, ontwikkelen motorische en geheugenvaardigheden, en leren betekenis op te bouwen als het resultaat van de interactie tussen tekst en lezer. Hier komen de consequenties van zwakke leesvaardigheid, de invloed van hersenontwikkeling op leesvaardigheid (en vice versa) aan de orde.

Wie kan lezen, ondergaat de leesbeleving, de bijzondere ervaring deel uit te maken van de opgeroepen wereld van de tekst. Het is een ervaring die voldoening geeft en daardoor een gunstig effect heeft op de leesmotivatie. Niet elke lezer is zomaar in staat tot belevend lezen. Autistische lezers bijvoorbeeld hebben moeite met het begrijpen van teksten en daarmee met het opgaan in de wereld die de tekst oproept. Hoe kunnen deze barrières overwonnen worden?

Bij leessocialisatie gaat het om de ontwikkeling van de lezende persoon in relatie tot en interactie met zijn of haar omgeving. De leesomgeving bepaalt mede of een lezer uitgroeit tot een gemotiveerde lezer, een aarzelende lezer of zelfs helemaal met lezen stopt. De vraag hoe een aarzelende lezer over de streep kan worden getrokken staat hier centraal. Goed lees onderwijs, samenwerking met de bibliotheek en digitaal lezen (inclusief apps)- al deze mogelijkheden worden verkend.

Dagvoorzitter Mark Mieras, wetenschapsjournalist en auteur, gaat in op de vraag waarom mensen verhalenvertellers zijn en hoe betekenis onze hersenen beïnvloedt. Thoni Houtveen, lector aan de Hogeschool Utrecht, geeft aan welke componenten goed leesonderwijs zou moeten bevatten en wat er mis is met gangbare leesmethodes. Mia Stokmans, universitair hoofddocent in Tilburg, bespreekt de vraag hoe een aarzelende lezer uit kan groeien tot een lezer die beter gemotiveerd is en vaker leest.

Zie hier voor het volledige programma en de aanmeldprocedure.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie