HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Reactie SIOB op branchestrategie VOB
18-08-2012
Het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) stelt in een reactie op de eind juli uitgebrachte herschreven versie van de branchestrategie van de VOB het jammer te vinden dat er in het stuk, getiteld De bibliotheek levert waarde, niet meer ingezet wordt op de 'geïntegreerde bibliotheek' en 'contextualisering'. Ook sluit het sectorinstituut een herstructurering als oplossing voor de grote 'bestuurlijke drukte' niet uit.
Het SIOB stelt dat het in de VOB-branchestrategie genoemde streven naar een Nationale Bibliotheekpas uitstekend past binnen de visie van het SIOB, waarin uitgegaan wordt van het sleutelbegrip de 'geïntegreerde bibliotheek'. Het SIOB vindt echter dat de VOB uitgaat van een verouderd concept als zij in De bibliotheek levert waarde de bibliotheek omschrijft als (lokaal!) fysiek en digitaal informatieknooppunt. Dit wijst volgens het SIOB eerder op een verouderd idee van de 'hybride' bibliotheek dan op de geïntegreerde bibliotheek. 'Door hier de beperking "lokaal" aan toe te voegen, doet het beeld afbreuk aan de wereldwijde beschikbaarheid van de "digitale bibliotheek",' aldus het SIOB, dat eraan toevoegt: 'Het door SlOB gehanteerde beeld van de geïntegreerde bibliotheek maakt helder dat lokale dienstverlening flexibel gekoppeld kan worden aan een breed beschikbare digitale dienstverlening. Maar het is aan de klant om te kiezen welke vorm van dienstverlening hij wil gebruiken.' De omschrijving van de bibliotheek in de VOB-branchestrategie als lokaal fysiek en digitaal informatieknooppunt stuurt de klant zeer sterk in een bepaalde, en in de ogen van het SIOB beperkte, richting.
Het SIOB stelt graag met de branche in debat te gaan over de betekenis van het begrip 'geïntegreerde bibliotheek'.

Het SIOB concludeert dat de term 'digitale bibliotheek' niet terug te vinden is in de VOB-branchestrategie. 'De digitale innovatie die door OCW middels het SlOB wordt gestimuleerd is niet alleen gericht op de 'Nationale Bibliotheek Catalogus', maar juist op de totstandkoming van één digitale bibliotheek, samen met andere partners in het nationale bibliotheek- en informatieveld. Die blik op een buitenwereld, die breder is dan de openbare bibliotheek en noodzakelijk om ook voor nieuwe doelgroepen interessant te worden, moet aangescherpt worden,' zo stelt het SIOB.

Het SIOB noemt het verder 'jammer' dat in De bibliotheek levert waarde niet meer nadruk gelegd wordt op interactie en contextualisering, naast 'de geïntegreerde bibliotheek' een ander sleutelbegrip in het beleidsplan van het SIOB. 'In de visie van het SlOB is het juist de "context" - het verbinden en verrijken van fysieke en digitale content - die de aandacht nodig heeft in de bibliotheek van de toekomst en waarmee meerwaarde gecreëerd kan worden ten opzichte van andere aanbieders. En verbinden gebeurt bijvoorbeeld ook door de klant zelf te betrekken bij het toevoegen van waarde. Juist op dit terrein moeten strategische samenwerkingen gezocht worden met partners in de uitgeverij, de media, omroepen, erfgoed, kunst en cultuur.
Investeer in een rijk aanbod voor de klant - een aanbod wat met een B-reader alleen helaas niet goed uit de verf zal komen,' aldus het SIOB.

Tenslotte merkt het SIOB dat de versnippering in aanpak en activiteiten als gevolg van de bestuurlijke drukte niet opgelost wordt met een jaarlijkse bijeenkomst waarin een strategisch uitvoeringsprogramma wordt vastgesteld, zoals voorgesteld in de VOB-branchestrategie. Het SlOB meent dan ook dat er wel degelijk gekeken moet worden naar alles wat op landelijk niveau in de uitvoering gecoördineerd dient te worden met aandacht voor de juiste inzet van bestaande en wellicht nieuwe financiële middelen. 'En als een meer gestroomlijnde aanpak van de uitvoering betekent dat er opnieuw naar de structuur gekeken moet worden, moet zo'n actie niet worden geschuwd,' zo stelt het SIOB.

Voor de volledige tekst van de SIOB-reactie op de VOB-branchestrategie, zie hier.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie