HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Raad voor Cultuur blijft bij advies over SIOB
31-08-2012
De Raad voor Cultuur meldt vandaag in een reactie van het SIOB op het op 13 augustus uitgebrachte advies Slagen in Cultuur, Het vervolg geen aanleiding te zien zijn oorspronkelijke advies te herzien.
In Slagen in Cultuur. Het vervolg adviseerde de Raad voor Cultuur om het SIOB nog voor een jaar een subsidie van 14.440.000 euro toe te kennen op voorwaarde dat er over een jaar opnieuw een plan wordt ingediend waarin een aantal elementen aandacht krijgt.

Vandaag stelt de Raad voor Cultuur in een stuk met de naam Slagen in Cultuur, Het vervolg, deel 2 (PDF) met betrekking tot de reactie van het SIOB op het op 13 augustus uitgebrachte advies: 'Het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) betoogt dat de voorwaarde die de raad bij het advies stelt - een nieuw plan binnen een jaar - hem zal belemmeren in zijn functioneren op de strategische, meerjarige onderwerpen. Deze stellingname bevreemdt de raad. Een nieuw, verbeterd activiteitenplan, waarin onder meer scherpe prioritering is aangegeven, zal de positie van het instituut juist verbeteren.'

Verder merkt de Raad op: 'Volgens het SIOB negeert de raad het feit dat het ministerie van OCW de bedragen van "Aangepast Lezenden", "Varenden" en "Besteltaken" vaststelt. Hij vindt het ook spijtig dat de raad voorbij gaat aan de intenties van het SIOB om juist ten aanzien van het bereik een forse vooruitgang te boeken. Dit laat volgens de raad onverlet dat de wijze waarop deze grote bedragen worden besteed zeer summier wordt toegelicht. Met name wat het budget voor Aangepast Lezen betreft (€ 10.782.380) heeft de raad vragen over rendement en effectiviteit; hoe verhoudt dit bedrag zich tot de grootte van de groep gebruikers (30.000)? Deze vragen staan los van het feit of OCW deze bedragen vaststelt of niet. Daarbij constateert het SIOB zelf dat de potentiële doelgroep veel groter is; inzetten op een forse vooruitgang mag redelijkerwijze worden verwacht.'

Concluderend stelt de Raad in de reactie van het SIOB geen aanleiding te zien het advies van 13 augustus 2012 over het SIOB bij te stellen.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie