HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Toolkit voor bestrijding laaggeletterdheid
19-09-2012
Het SIOB wil via een monitor zichtbaar maken wat bibliotheken op het gebied van laaggeletterdheid doen en bereikt hebben.
Ter ondersteuning van een structurele aanpak van laaggeletterdheid door bibliotheken is een toolkit (word-document) ontwikkeld voor mensen in bibliotheekorganisaties die zich bezighouden met activiteiten en projecten op het gebied van laaggeletterdheid, zowel op uitvoerend als op beleidsmatig niveau. De toolkit wil inspiratie en handvatten bieden die van pas komen bij het ontwikkelen van een geïntegreerde en duurzame aanpak van laaggeletterdheid, optimaal afgestemd op de lokale situatie en waarvoor op alle niveaus draagvlak bestaat, zo bericht het SIOB op zijn website.

De toolkit kan gebruikt worden als checklist bij het opzetten van projecten of als hulpmiddel bij onderdelen als de evaluatie van activiteiten. Ook bij verkennende gesprekken met gemeente of potentiële samenwerkingspartners biedt hij aandachtspunten voor de verschillende aspecten die een rol spelen bij het ontwikkelen van een structurele aanpak van laaggeletterdheid.

Het SIOB schrijft voorts: ‘Om ook op landelijk niveau het draagvlak voor een structurele aanpak van laaggeletterdheid door bibliotheken te versterken, wil het SIOB zichtbaar maken wat bibliotheken op dit gebied al doen en wat hiermee bereikt wordt. Daarom wil het SIOB de verschillende projecten die bibliotheken op dit gebied uitvoeren monitoren. Er wordt gemonitord op drie niveaus: er is een beknopte vragenlijst ontwikkeld voor de projectleider, één voor groepsbegeleiders en één voor deelnemers aan activiteiten.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u aan deze monitor zou deelnemen om zichtbaar te maken welke rol bibliotheken bij de bestrijding van laaggeletterdheid spelen. U vindt de vragenlijsten voor de monitor in het laatste hoofdstuk van de toolkit.

Wij verzoeken alle bibliotheken die subsidie hebben aangevraagd in het kader van het SIOB Projectplan Laaggeletterdheid de vragenlijsten in te vullen. Ze kunnen doorlopend online ingevuld worden, maar dienen in ieder geval uiterlijk 15 november ingevuld te zijn. Hoe meer projecten via deze vragenlijsten geregistreerd en beschreven worden, hoe beter landelijk en aan het ministerie zichtbaar gemaakt kan worden wat bibliotheken op het gebied van laaggeletterdheid betekenen.

Daarom willen wij ook alle andere bibliotheken die zich bezig houden met projecten op het gebied van laaggeletterdheid vragen om deel te nemen aan deze monitor en zo de bekendheid met de rol die bibliotheken op dit gebied spelen te vergroten.’


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie