HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Intensieve samenwerking in West-Brabant
19-09-2012
De Bibliotheek Breda, Het Markiezaat, de Bibliotheek VANnU en de Bibliotheek Zundert-Rucphen gaan gezamenlijk optrekken en sluiten daarbij een fusie niet uit.
De directeuren van vier bibliotheekorganisaties in West-Brabant (Breda, Markiezaat, VANnU en Zundert/Rucphen) hebben de intentie uitgesproken voor een krachtenbundeling van hun organisaties, zo wordt bekendgemaakt in een gezamenlijk persbericht van de bibliotheken. De samenwerking moet resulteren in één sterke regionale organisatie op het gebied van informatie, kennis, cultuur en educatie. De komende maanden zal een haalbaarheidsonderzoek moeten uitwijzen welke vorm het beste past bij de ambities van de vier betrokken bibliotheken. Een organisatorische aanpassing, zoals een fusie, wordt daarbij niet uitgesloten.

Het persbericht vervolgt: ‘Het uitgangspunt is om het bibliotheekwerk als basisvoorziening in West-Brabant ook voor de toekomst veilig te stellen en te versterken. Daarbij zal vanzelfsprekend rekening worden gehouden met lokale wensen en mogelijkheden.

Bibliotheken staan voor grote uitdagingen. De twee belangrijkste functies van de bibliotheek, leesbevordering en informatieverstrekking, worden enorm beïnvloed door de toenemende digitalisering en de hierdoor veranderende wensen van de burgers. Op dit moment wordt er gewerkt aan een sterke landelijke digitale bibliotheekstructuur. Daardoor zal de lokale bibliotheek vooral een rol gaan spelen in de aanvullende dienstverlening en inspelen op de behoefte aan lokale en regionale kennis en informatie.

Door de bezuinigingen op de subsidies staat in wijken en dorpen de bibliotheek als basisvoorziening onder druk. Dat heeft gevolgen voor de leefbaarheid in stad, dorp of wijk. Het onderwijs vraagt om passende bibliotheekdiensten op het gebied van leesbevordering en mediawijsheid. Dit alles vraagt om innovatie en het ontwikkelen van nieuwe dienstverleningsconcepten, die door de bibliotheekorganisaties gezamenlijk beter georganiseerd kunnen worden dan dat elke organisatie dit voor zichzelf oppakt.

Het aanbod wordt verbreed door uitwisseling en integratie van diensten en producten. Een voorbeeld van een interessante verbreding is de combinatie bibliotheekwerk-cultuureducatie, zoals nu in Breda het geval is.
Een gebundelde organisatie heeft meer slagkracht. Voor de grotere regio West-Brabant heeft dat als voordeel dat met marktpartijen, zoals kinderopvang en het onderwijs, die zelf ook regionaal zijn georganiseerd, eenvoudiger afspraken te maken zijn.

Inwoners in de stad en op het platteland blijven profiteren van een gevarieerd en eigentijds aanbod van producten en diensten. Een aanbod dat aansluit bij de wensen van de klant. Vergaande krachtenbundeling van het bibliotheekwerk in West-Brabant biedt in onze ogen een interessant toekomstperspectief.

De bibliotheken Breda, Het Markiezaat (Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht), VANnU (Roosendaal, Halderberge en Moerdijk) en Zundert-Rucphen hebben samen 58 bibliotheekvestigingen, servicepunten en schoolservicepunten. Ze bedienen 108.691 leden. De bibliotheken zijn actief in een gebied met ruim 400.000 inwoners.’


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie