HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Huisvesting Bibliotheek Deurne te duur
21-09-2012
Volgens de wethouder zal de bibliotheekfunctie met minder inzet van professionals vormgegeven moeten worden.
Op 10 oktober bespreekt de raadscommissie Samenleving van de gemeente Deurne de toekomst van de vestiging van de Bibliotheek Helmond-Peel aan de Markt, zo bericht Deurne Nieuws. De Wethouder Jasper Ragetlie wijst erop dat er veel geld in het gebouw gestoken wordt terwijl er op scholen ruimte over is waar de bibliotheek terecht zou kunnen. ‘Door in scholen te gaan zitten hopen we alle jeugd lid te krijgen. In de kerkdorpen zijn we hier al mee gestart. En het lijkt te werken. Wel moeten we met inwoners zoeken naar oplossingen voor toegang tot de bieb voor andere doelgroepen dan de jeugd. De bestelbieb is voor kwetsbare ouderen een voorbeeld van een alternatief. Sluiting is het dus niet, het is meer omvorming.’

Deurne Nieuws schrijft voorts: ‘Bij het onderzoek Perspectief voor de Toekomst van de bieb (pdf) is gebleken dat het in stand houden van de huidige bibliotheek aan de Markt in Deurne met ingang van 2015 geen haalbare optie is. De huur van het huidige gebouw en overige huisvestingslasten bedragen circa 130.000 euro en hiervoor is in 2015 binnen het dan beschikbare budget van 250.000 euro geen ruimte. "Bent u het met ons eens dat een centrale bibliotheekvestiging niet meer aan de orde is en de bibliotheekvoorziening decentraal via de scholen vorm gegeven moet gaan worden?" zo luidt de vraag van Burgemeester en Wethouder aan de raadscommissie Samenleving in de Discussienota (pdf).'
 
Aanvankelijk kreeg de bibliotheek een bezuinigingsopdracht van 20%. Vorig jaar werd besloten tot verdere korting, waardoor in 2015 het budget gereduceerd zal zijn tot 250.000 euro. B&W: ‘Op basis van de huidige bezuinigingsopdracht kan “de bibliotheek” zoals deze nu bestaat en functioneert in Deurne niet op dezelfde wijze en met dezelfde dienstverlening voortbestaan. De grootste kostenposten van de bibliotheek betreffen namelijk de huisvesting aan de Markt in Deurne en de personeelskosten.’

Deurne heeft de drukst bezochte bibliotheek van de filialen van Helmond-Peel. In 2010 waren er 550.000 bibliotheekbezoekers in de regio Helmond Peel, 140.000 daarvan bezochten de Markt in Deurne. Van Deurnese inwoners is 22,9% lid, in Helmond is dat 20,7%. Desondanks gingen er in vorig jaar drie vestigingen in Deurne dicht.

Zie ook de eerdere berichten, hier en hier.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (2)

Nanno Nanninga
24-9-2012 09:27
Weer een bibliotheek die in de tang zit, waarschijnlijk een duur gebouw dat eigendom is van de gemeente. Dat staat straks dus leeg, alsof dat geen geld kost. De gemeente als huurbaas en opdrachtgever, een slechte combinatie. Sterkte, collega's in Deurne!
H Swinkels
19-10-2012 16:54
Deurne een van de duurste Gemeentes maar als ze zo door gaan een van de onaantrekkelijkste.
Wat hebben ze dadelijk nog te bieden als Gemeente een hoop lege gebouwen.
Het moet niet kunnen een Gezellige koffie Thee bar er bij in de ruimte daar lekker op die markt
Zoek samen na een op lossing maar zeker geen leegstand en zeker geen bibliotheek die zijn deuren moet sluiten .Veel succes er mee geef het gevecht nog niet op
Groetjes Hetty

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie