HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Doetinchemse vestigingen dupe bezuinigingen
05-10-2012
Het bibliotheekwerk in De Huet, Gaanderen, Wehl, Bronckhorst en Doesburg krijgt door gemeentelijke bezuinigingen zware klappen.
Gemeentelijke bezuinigingen nopen de Bibliotheek West-Achterhoek tot het per 31 december aanstaande sluiten van haar Doetinchemse vestigingen in De Huet, Gaanderen, en waarschijnlijk ook per 1 juli 2013 die in Wehl. In de gemeente Bronckhorst zullen per 1 januari de haltes van de bibliobussen vervallen en in de gemeente Doesburg zal wordt gezocht naar vervangende, goedkopere huisvesting om de huidige dienstverlening te kunnen handhaven, aldus wordt bericht op de website van de bibliotheek.

Daar staat voorts te lezen: ‘Bibliotheek West-Achterhoek voert intensief overleg met de gemeenten om alternatieve plannen uit te werken in verband met de bezuinigingen. In de gemeente Doetinchem heeft dit geleid tot het plan om op alle basisscholen in Gaanderen, De Huet en Wehl bibliotheekvoorzieningen te openen zodra de vestigingen sluiten. Docenten krijgen daarnaast professionele ondersteuning op het gebied van leesbevordering aangeboden. Voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn is er de Boek-aan-Huis service en de bibliotheek is bezig met het realiseren van een ‘boek-buddy’ project. Een boek-buddy is een vrijwilliger die iemand meeneemt naar de bibliotheek.

In de gemeente Bronckhorst blijft het uitgangspunt dat mensen op een ‘fietsbare afstand’ van een bibliotheekvoorziening wonen, de gemeente heeft een grens van 7 kilometer ingesteld. Daarom wordt gesproken over het realiseren van een bibliotheekvoorziening in een multifunctionele accommodatie in Drempt. Ook worden de huidige vestigingen, al dan niet in verkleinde vorm, gehandhaafd. Verder zal in de loop van 2013 gesproken worden over de voorzieningen in overige kernen speciaal met het oog op jeugd en ouderen die moeilijk ter been zijn. Schoolklassen blijven op de bibliotheek langskomen voor groepsbezoeken en ook in Bronckhorst bestaat een Boek-aan-Huis service. Wel vervallen de haltes van de bibliobussen.

In Doesburg ten slotte, zet het college van B&W in op een verhuizing van de bibliotheek naar De Linie , waardoor de bibliotheek kleiner wordt. Daarnaast investeert het college in de aanschaf van zelfbedieningsapparatuur. Hierdoor kan de bibliotheek meer open zijn. De gemeente en bibliotheek zijn samen in gesprek met de andere organisaties in De Linie. In De Linie werkt een groot aantal organisaties al jarenlang met succes samen, het college van B&W verwacht dat de komst van de bibliotheek hieraan een extra bijdrage kan leveren. Net zoals in Doetinchem en Bronckhorst bezoeken in Doesburg schoolklassen de bibliotheek en is er een Boek-aan-Huis service.’

Tegenover de Gelderlander zegt voorzitter Lidy Derksen van de Dorpsraad Gaanderen het 'verschrikkelijk jammer' te vinden dat de bibliotheek in Gaanderen gaat sluiten. Secretaris Henk van Hulst van de stichting Vrienden van de Wehlse Bibliotheek stelt in reactie op de aangekondigde sluiting dat de bibliotheek in Wehl nog tot 2017 open kan blijven. Dit zou zijn afgesproken bij de fusie van de bibliotheken tot Bibliotheek West-Achterhoek. Directeur Wieb Broekhuijzen van de Bibliotheek West Achterhoek zegt dat in het statuut inderdaad staat dat er een bibliotheekvoorziening moet blijven in Wehl. Maar: 'Daar geven we gehoor aan met een voorziening in de basisschool', aldus Broekhuijzen in de Gelderlander.

Begin mei 2011 werd er al actie gevoerd om sluiting van vestigingen van de Bibliotheek West-Achterhoek te voorkomen. Er werden toen 2000 handtekeningen aangeboden aan de gemeenteraad. Zie daarover dit bericht.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie