HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Convenant Graafschap Bibliotheken met gemeenten
08-10-2012
De beleidsdoelen van de gemeente zijn verbonden met de speerpunten van de bibliotheek.
Op 1 oktober hebben de gemeenten Lochem en Zutphen een convenant gesloten met Graafschap Bibliotheken, zo wordt bericht door Kijk Lochem. In het convenant is de rol van de beide gemeenten als opdrachtgever en de bibliotheek als opdrachtnemer vastgelegd. Daarmee zijn de beleidsdoelen van de gemeente verbonden met de speerpunten van de bibliotheek. Het convenant is van kracht tot 1 januari 2016.

De betrokken wethouders Hans la Rose van Zutphen en Wilma Heesen van Lochem hebben de hoop uitgesproken dat de versterkte samenwerking voor de bewoners van Zutphen, Lochem en omgeving positieve gevolgen zal hebben voor wat betreft leesbevordering, bestrijding taalachterstand en mediawijsheid

In het Beleidskader Sociaal 2009-2012 geeft de provincie Gelderland aan dat de rol van gemeenten als opdrachtgever voor het bibliotheekwerk moet worden versterkt. De provincie verleende aan de gemeenten Lochem en Zutphen subsidie ter ondersteuning van de invulling van bedoeld opdrachtgeverschap. Sinds begin 2011 loopt in het kader daarvan het ‘traject opdrachtgeverschap' in Lochem en Zutphen met Stichting Graafschap Bibliotheken. Het convenant is voortgekomen ut de behoefte aan afspraken op hoofdlijnen, zoals over de prestaties van de bibliotheek en het verwachte effect daarvan.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie