HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Ondernemingsraad en Raad van Toezicht Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen uiten zorg over bezuinigingen
09-10-2012
In een vorige week aan de gemeenteraad van Terneuzen verstuurde brandbrief geeft de Ondernemingsraad van Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen uiting aan zijn bezorgdheid over de voorgenomen bezuinigingen op de bibliotheek. Ook de Raad van Toezicht van de bibliotheek heeft zijn zorgen verwoord in een brief richting de colleges van de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen.
Het gaat om een bezuiniging van 200.000 euro voor de jaren 2013-2014, opgelegd door de gemeenten Terneuzen, Sluis en Hulst..

De Ondernemingsraad van Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen schrijft in zijn brief van 5 oktober onder andere:  'Met bijzonder grote zorg hebben de Ondernemingsraad (Or), de medewerkers, de leden en de bezoekers van de bibliotheek kennis genomen van de voorgenomen forse bezuinigingen voor de begrotingsjaren 2013/2014. Leden en bezoekers uit de gemeente Terneuzen maken jaarlijks meer dan 220.000 keer gebruik van de diverse diensten van de bibliotheekorganisatie. Het college van B&W wil in de begroting 2013/2014 een monsterbedrag (200.000 Euro) op onze organisatie bezuinigen. Een kaalslag die ingrijpende gevolgen heeft voor de werkgelegenheid in onze organisatie. Bezuinigingen die ook de leefbaarheid niet alleen in Terneuzen maar ook in de afzonderlijke plaatsen in het hart treft. Worden de onzalige gepresenteerde plannen gerealiseerd dan heeft dit onomkeerbare gevolgen. Dat is in onze krimpregio volstrekt onaanvaardbaar.'

Annelies Inghels van de Ondernemingsraad van Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen legt tegenover Omroep Zeeland uit dat door de bezuinigingen waarschijnlijk met name de vestigingen in de kleine kernen gesloten moeten worden, waarvan dan vooral de scholieren en ouderen de dupe zullen worden. De bezuiniging zal daardoor ten koste gaan van de leefbaarheid van de (krimp)regio.

De Raad van Toezicht in zijn brief van 7 oktober: 'De respectievelijke colleges van de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen hebben voor het nieuwe begrotingsjaar, wederom zonder enige interne afstemming, omvangrijke bezuinigingen gepland voor het bibliotheekwerk in Zeeuws-Vlaanderen. Wordt het voorgenomen beleid geïmplementeerd dan moet uw bibliotheekinfrastructuur voor de periode 2009-2014 een besparing realiseren van meer dan 700.000 euro. En het einde van deze willekeurige ad-hoc ingrepen door de bestuurders is nog niet in zicht. (...) Wij constateren dat door de beoogde besparingen - en het ontbreken van een samenhangende toekomstvisie bij de deelnemende gemeenten voor de bibliotheekinfrastructuur - de dienstverlening aan de 400.000 bezoekers een bijzonder zware slag wordt toegebracht. Bij ongewijzigd beleid van de participerende gemeenten wordt de dienstverlening van de bibliotheken over de gehele linie – noodgedwongen - gemarginaliseerd. Ook sluiten er locaties in met name kleinere woonkernen, kunnen schoolbibliotheken niet worden gecontinueerd en verdwijnen er tientallen banen bij uw bibliotheekorganisatie.'

De Raad van Toezicht hekelt niet alleen het ad-hoc karakter van het beleid van de gemeenten en het gebrek aan samenhang, maar wijst ook op de belangrijke rol die de bibliotheek speelt bij het bestrijden van laaggeletterdheid en als 'trefpunt' voor senioren in met name kleine kernen.

Voorzitter Frank Lafort van de Raad van Toezicht (RvT) mist elke structuur in het gemeentelijk beleid, laat staan een visie. Hij vraagt de gemeenteraden dringend de ingrijpende bezuinigingen te heroverwegen. Er dient nu eindelijk 'een samenhangend en geïntegreerd kwaliteitsbeleid te worden ontwikkeld voor een toekomstige bibliotheekorganisatie'. De RvT vindt dat moet worden voorkomen dat de bibliotheken, de medewerkers en de tienduizenden leden jaarlijks de ongewilde speelbal worden van een aanhoudend ad-hoc financieel beleid, zo meldt BN/De Stem.

Zie ook de website van Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie