HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Senioren Doetinchem protesteren tegen sluiting bibliotheken
10-10-2012
In een brief aan het college van b&w wordt protest aangetekend.
Het bestuur van het Centraal Seniorenoverleg Doetinchem heeft geschokt gereageerd op het bericht over de sluiting van drie vestigingen van de Bibliotheek West-Achterhoek en heeft daarover een brief geschreven aan het college.

‘Wij zijn geschokt door de recente persberichten over de sluiting van 3 vestigingen van de bibliotheek. Een bezuiniging van 25% om de locatie in het Brewinc als enige uitgiftepunt in stand te houden, is naar onze mening betreurenswaardig en sluiting van 3 nevenvestigingen is een duidelijk gemis voor onze gemeente. Wij hebben begrepen dat dit een besluit van de gemeenteraad is en waarschijnlijk onomkeerbaar is.

Wij willen u echter wijzen op een zeer kwetsbare groep uit onze gemeenschap, namelijk de eenzame ouderen. Zij zullen dit besluit als zeer pijnlijk ervaren en wij doen dan ook een dringend beroep op u om in het vervolgtraject aan deze inwoners te denken.

Het lezen van een boek is voor hen vaak de enige zinvolle tijdsbesteding. Daar komt bij, dat een aanmerkelijke prijsstijging op handen is.
Misschien dat ten aanzien van de prijsbepaling nog een heroverweging kan plaatsvinden en dat de invoering van een speciaal seniorentarief de pijn enigszins verlicht.

Wij voelen het als vertegenwoordigend orgaan van de plaatselijke afdelingen van de ouderenbonden onze plicht u hierop te attenderen.
Een afschrift van deze brief hebben wij gezonden aan de fracties van de gemeenteraad, de directie van Bibilotheek West Achterhoek de regionale pers en de voorzitter van de Sociale Raad van deze gemeente.’

Zie over deze kwestie ook dit eerdere bericht.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie