HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Werkvergadering VOB-strategie op 31 oktober
18-10-2012
De directie van de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) heeft de directeuren van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB), de stichting Bibliotheek.nl (BNL), NBD Biblion en de Koninklijke Bibliotheek (KB), alsmede de voorzitter van de stichting Samenwerkende PSO’s Nederland (SPN) uitgenodigd voor een werkconferentie op 31 oktober.  
Zoals bekend, was het een voornemen om voor de uitvoering van de door de VOB vastgestelde strategie De bibliotheek levert waarde  (PDF) een werkconferentie te beleggen en heeft VOB-directeur Ap de Vries als 'informateur' voorwerk gedaan. De strategienota kent drie sleutelprojecten: de Nationale Bibliotheekpas, de Nationale Bibliotheekcatalogus (NBC) en de Nationale B-reader. Maar de laatste is later door de opstellers van de nota 'een proefballonnetje' genoemd. 

Op de vraag hoe er over de uitkomsten van de conferentie wordt gecommuniceerd, antwoordde Ap de Vries: 'Het heet een werkconferentie op de 31e oktober, maar het is beter te kenschetsen als een werkvergadering.'

De Vries meldde dat de bijeenkomst niet openbaar zal zijn. 'Het resultaat van de bijeenkomst (afspraken over welke partij(en) welke onderdelen van de strategische brancheagenda zullen gaan uitvoeren en binnen welke kaders) wordt naar het bestuur van de VOB teruggekoppeld, waarna het bestuur een integraal implementatieplan zal laten opstellen.'
De Vries zei erbij dat een 'integraal implementatieplan' aardig in de buurt komt van wat eerder wel 'collectieve agenda' is genoemd. Het opstellen van zo’n plan zal gebeuren in november. De Vries: 'Op de Algemene Ledenvergadering van 12 december in Middelburg zullen daar mededelingen over gedaan worden. Ik ga er van uit dat het integrale implementatieplan ook rond die datum gereed zal zijn.'

Zoals eerder werd gemeld, betwijfelt het SIOB of een werkconferentie de door hem geconstateerde 'versnippering in aanpak en activiteiten' wel oplost.
De VOB besloot niet schriftelijk te reageren op het meerjarenplan 2013-2016 van het SIOB en diens reactie op de VOB-strategie.
Ook werd bekend dat het SIOB van OCW een aangepast tweejarenplan 2013-2014 moet maken.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie