HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Integratie-uitkering bibliotheekwerk aan gemeenten met minder dan 30.000 inwoners loopt af
22-10-2012
Per 1 januari 2013 loopt de zogenaamde 'integratie-uitkering bibliotheekwerk' via het Gemeentefonds voor gemeenten met minder dan 30.000 inwoners af. Dat meldt de VNG op haar website. Per 1 januari gaat deze uitkering van ca. € 5,8 miljoen naar de algemene middelen in het Gemeentefonds.  
Dit geld wordt dan verdeeld over alle 415 gemeenten, via de maatstaf 'vast bedrag per gemeente'. De gemeenten met meer dan 30.000 inwoners krijgen dus ook een deel. Dat betekent dat de gemeenten met minder dan 30.000 inwoners minder zullen ontvangen. Elke gemeente krijgt ongeveer € 13.885.

In zijn brief van 10 april 2012 aan de Tweede Kamer over bibliotheekwetgeving heeft staatssecretaris Zijlstra hier ook al op geattendeerd (zie pagina 15, op één na laatste alinea).

Ondersteuningsregeling basisbibliotheken
De 'integratie-uitkering' is ontstaan in 2007, toen OCW besloot te stoppen met de in 2001 bij het Koepelconvenant van OCW, IPO en VNG vastgestelde 'Ondersteuningsregeling Basisbibliotheken'. Deze ondersteuningsregeling, die in 2007 ongeveer € 5,8 miljoen bedroeg, was bedoeld als compensatie van OCW voor het feit dat bibliotheken in gemeenten met minder dan 30.000 inwoners na de basisbibliotheekvorming (met eigen directievoering en werkgeverschap) geen directievoering en financiële administratie 'om niet' meer van hun PBC aangeboden kregen. De PBC’s werden omgevormd tot PSO’s.

Vijf jaar integratie-uitkering
In 2007 werd besloten het hiermee gemoeide geld voor een periode van vijf jaar (dus 2008 t/m 2012) als integratie-uitkering (is geoormerkt geld) via het Gemeentefonds te laten lopen.
De VNG schreef er in een ledenbrief van 20 september 2007 aan de gemeenten over: 'Gevolg van deze overheveling naar het gemeentefonds is dat de desbetreffende basisbibliotheken deze bedragen, die besteed dienen te worden voor directie- en administratievoering, nu moeten opnemen in hun begroting en dat de desbetreffende gemeenten deze bedragen hiervoor kunnen toekennen aan de basisbibliotheek.'
Erbij vermeld werd dat gemeenten daartoe niet verplicht zijn (vandaar het woordje 'kunnen').
Het ging om € 1,14 per inwoner, voor gemeenten die per 1 januari 2007 minder dan 30.000 inwoners hadden. (Een uitzondering vormden de gemeenten die per 1 januari 2007 waren heringedeeld. Voor hen gold het inwoneraantal van de voormalige gemeenten met als peildatum 1 januari 2006).

Algemene middelen
Ingaand 1 januari 2013 vervalt dus ook de integratie-uitkering en krijgen alle gemeenten er ongeveer € 13.885 bij (die niet besteed hoeft te worden aan bibliotheekwerk, omdat het algemene, niet-geoormerkte middelen zijn).

De VNG-site legt een link naar de desbetreffende juni-circulaire 2012 van Binnenlandse Zaken en naar de eerdere brieven hierover. 


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie