HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Eindhoven: volgend jaar mogelijk sluiting van alle bibliotheekfilialen
27-10-2012
Met ingang van 1 januari 2013 zullen in Eindhoven gefaseerd alle bibliotheekfilialen gesloten worden, als het aan het college ligt. Alleen de hoofdvestiging in De Witte Dame blijft open. De sluiting van de filialen zal gecompenseerd moeten worden door de inrichting van bibliotheekpunten in scholen.
In het voorstel van het college zal de vestiging Meerhoven als eerste van de zeven wijkfilialen sluiten (op 1 januari 2013). Daarna volgen Stratum (4 februari), Mensfort (1 april), Strijp (6 mei), Vaartbroek (5 augustus) en Woenselse Heide (2 september), zo meldt het Eindhovens Dagblad. Voor de vestiging Achtse Barrier wordt geen datum genoemd.

De sluiting van de wijkfilialen moet gecompenseerd worden door in het kader van een te ontwikkelen Educatief Programma nog te openen schoolpunten. Deze bibliotheekpunten zullen gevestigd worden in scholen voor primair onderwijs en zullen behalve uit fysieke boeken, ook bestaan uit leermiddelen die bijdragen aan de ontwikkeling van mediawijsheid. In eerste instantie zal het gaan om een netwerk van 20 schoolpunten verspreid over de stad, maar op termijn wordt gestreefd naar 72 punten. Bij het Educatief Programma is er sprake van coproductie en cofinanciering van Bibliotheek Eindhoven en het onderwijs. De bibliotheek levert de deskundigheid, de inrichting en de begeleiding (consulent), terwijl het onderwijs bijdraagt met huisvesting, een leescoördinator, vrijwilligers en openingstijden, zo stelt het college.

Een tweede programmalijn in het voorstel van het college, getiteld Transitie bibliotheekfuncties, is de ombouw van de Centrale Bibliotheek naar een zogeheten Centrum voor Media, Educatie en Persoonlijke Ontwikkeling (Kenniswerkplaats). 'Voor de realisatie van deze kenniswerkplaats is aansluiting nodig op een netwerk van partnerorganisaties die samen borg staan voor de uitvoering. Deze programmalijn biedt een zeer realistisch perspectief voor hoe de bibliotheek van de toekomst er uit kan zien. De oorspronkelijke doelstelling om te komen tot een sobere centrale bibliotheek wordt als gevolg van het experttraject met dit concept uitdrukkelijk verruimd,' aldus het college.

De collegevoorstellen komen voort uit de vorig jaar door de gemeenteraad vastgestelde bezuinigingen, waardoor van de oorspronkelijke subsidie van 6 miljoen voor de bibliotheek in 2015 nog slechts 3 miljoen overblijft. Het voorstel gaat terug op het dit jaar gestarte experttraject 'Bibliotheek van de Toekomst', waarvan de eerste fase afgelopen zomer werd afgerond met het rapport Zonder kaft en ezelsoren? Bibliotheekfuncties in nieuw perspectief. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad pas in april 2013 een 'integrale afweging' maakt met betrekking tot de 'bibliotheekhervormingen' en de financiering ervan 'op basis van het resultaat van de opdracht aan het expertteam om dan te komen met een Innovatieprogramma'. Zo lang wachten met besluitvorming over de sluiting van de filialen is gezien de financiële situatie en de onzekerheid bij het bibliotheekpersoneel volgens het college echter niet wenselijk. 'De aan de ombuiging gekoppelde bezuinigingen hebben vergaande gevolgen voor de bedrijfscultuur binnen BE [Bibliotheek Eindhoven, red]. Onder het personeel bestaat grote onrust en binnen de vestigingen is die onrust nog groter vanwege de ophanden zijnde sluitingen. Er ligt een groot belang om de resterende vestigingen zo snel mogelijk te sluiten en de maatregelen in te zetten om tot een nieuwe balans te komen. Langer wachten zal de kwaliteit van de uitvoering en daarmee ook de continuïteit te zwaar belasten. Vanwege de derde bezuinigingstranche die voorligt voor 2013 is het ook nodig om nu substantieel te beperken in het kostenniveau. De gefaseerde sluiting van de vestigingen is een voorwaarde om financieel niet om te vallen,' zo stelt het college in het raadsvoorstel.

Zie hier voor de volledige tekst van het raadsvoorstel Transitie bibliotheekfuncties. Voor het rapport Zonder kaft en ezelsoren? Bibliotheekfuncties in nieuw perspectief van het expertteam 'Bibliotheek van de toekomst', zie hier.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (1)

Wim Keizer
31-10-2012 09:46
Ik zie dat het rapport Zonder kaft en ezelsoren? van PBF Innovatie (Peter van Eijk c.s.) is. Eigenlijk de nieuwe Agenda voor de Toekomst van Van Eijk (hij zwaaide altijd en overal met de oude van de VOB die liep t/m 2012, en waar hij aan meegewerkt had).
Het raadsvoorsel Transitie bibliotheekfuncties is gebaseerd op het zonder-kaft-en-ezelsoren-verhaal.

Het is zeer de moeite waard beide stukken goed te lezen, al was het maar om je eigen mening aan te scherpen.
Is Van Eijk niet wat te optimistisch over de doorbraak van het e-book? En de rol van bibliotheken hierin? Lees ook bijgaande, door bibliotheekprofessor Frank Huysmans aangezwengelde discussie:
http://bibliotheek20.ning.com/forum/topics/e-boek-verhuur-versus-uitlening-het-gaat-erom-spannen-voor?id=694094%3ATopic%3A197197&page=2#comments.

En verder zouden de nadelen van digitale informatie ook belicht mogen worden, zoals hier: http://www.bibliotheekblad.nl/rubrieken/gastblogs/bericht/1000003095/concentratie.
De ook door Van Eijk noodzakelijk geachte leesbevordering eist rust, aandacht en concentratie. Maar digitaal lezen gaat met die vereisten (nog?) niet goed samen.
Ik wijs ook op het culturele verschijnsel dat de wereld er niet beschaafder op geworden is sinds iedereen meteen, heet van de naald, ongezouten haar of zijn mening voor iedereen leesbaar kan publiceren. O.a. Henk Hofland schrijft daar in NRC Handelsblad in zijn columns scherpe waarnemingen over.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie