HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Komst Bibliotheek++ stap dichterbij
29-10-2012
Naar verwachting vindt eind 2017 de oplevering plaats.
Doordat het college de gemeenteraad een contracteringsvoorstel heeft voorgelegd, is de komst van de nieuwe, multifunctionele bibliotheek in Utrecht een stap dichterbij gekomen, zo berichten RTV Utrecht en De Stad Utrecht. Als de gemeenteraad akkoord gaat wordt op korte termijn gestart met de Europese aanbesteding van de Bibliotheek++ op het Smakkelaarsveld, waarin behalve de Bibliotheek Utrecht onder meer horeca en appartementen zullen worden ondergebracht. Het college heeft een marktconsultatie gehouden waaruit naar voren is gekomen dat ondanks de economische malaise de markt veel kansen ziet in realisatie van het gebouw.

De geconsulteerde partijen vinden overigens dat er voorafgaand aan de aanbesteding zekerheid moet zijn over het publieke deel van het gebouw. Het college wil daarom dat bij de aanbesteding de ontwikkelaar duidelijk maakt tegen welk bedrag de gemeente het publieke deel van het gebouw kan terugkopen of kan huren.

Bij al dit positieve nieuws ook een tegenvaller: op plek waar het gebouw wordt opgetrokken ligt een enorme betonnen plaat onder de grond, de kosten van het verwijderen zijn beraamd op circa een miljoen euro. Het college denkt dit grotendeels te kunnen bekostigen door het ontwerp van het gebouw negen ton goedkoper te maken.

Verwacht wordt dat de bouw van Bibliotheek++ in het voorjaar van 2015 van start zal gaan, waarna eind 2017 de oplevering zal zijn. Zie ook dit eerdere bericht.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie