HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
CBS-cijfers: stabilisering uitleningen en leden; stijging jeugdleden
01-11-2012
Uit vandaag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) blijkt dat in 2011 het totale aantal uitleningen en leden vrijwel gelijk is gebleven ten opzichte van 2010. Bij de jeugdleden is sprake van een stijging van 3,6 procent.
Het totale aantal leden steeg in 2011 licht, van 3.996.000 naar 4.009.000. Deze stijging is geheel toe te schrijven aan het toegenomen aantal jeugdleden (van 2.113.000 in 2010 naar 2.189.000 in 2011) Bij de volwassenen was sprake van een daling van circa 60.000 leden (van 1.883.000 naar 1.820.000). Het aantal uitleningen daalde licht, van 100.102.000 in 2010 naar 100.025.000 in 2011.

Bij de volwassenen daalde het aantal uitgeleende boeken met ruim een milljoen van 49.961.000 naar 48.832.000. Voor de jeugd was sprake van een stijging van ongeveer 800.000 (van 43.437.000 naar 44.196.000), met name doordat er meer boeken in de categorie 'verhalen' werden uitgeleend (van 36.269.000 naar 37.064.000) Het aantal uitleningen in de categorie 'ontwikkelingsboeken' geeft een daling te zien (van 7.168.000 naar 7.132.000). Opmerkelijk is dat uit de CBS-cijfers ook blijkt dat het aantal uitleningen van dvd's en video's een redelijk sterke stijging te zien geeft, van ruim 10 procent, van 3,8 miljoen in 2010 naar bijna 4,2 miljoen in 2011.

Overigens blijkt uit de cijfers ook dat er sprake is van een teruggang van het aantal 'bezoldigde' bibliotheekmedewerkers met 630 (van 8970 in 2010 naar 8340 in 2011), een daling van ongeveer 9 procent.

De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) constateert op basis van de CBS-cijfers dat het beleid van bibliotheken om stevig in te zetten op het bereiken van jongeren vruchten begint af te werpen. 'Afgelopen jaar is het aantal jeugdleden van openbare bibliotheken gegroeid van 64 % in 2010 tot 66 % van het totaal aantal jeugdigen in 2011. De officiële cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) bevestigen dat de bibliotheek onverminderd populair is bij de jeugd. In 2011 is liefst twee derde van alle Nederlanders onder de 18 jaar lid van de openbare bibliotheek.,' aldus de VOB.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie