HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Nieuwe Lezersraad Aangepast Lezen
02-11-2012
Leden van het gezamenlijke adviesorgaan van SIOB en Stichting Aangepast Lezen zitten op persoonlijke titel in de raad.
Het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) laat weten verheugd te zijn dat de nieuwe Lezersraad Aangepast Lezen is samengesteld en haar werk gaat starten. SIOB0-directeur Maria Heijne heeft de nieuwe raad op 31 oktober officieel geïnstalleerd.

De lezersraad is een gezamenlijk adviesorgaan van het SIOB en Stichting Aangepast Lezen. Zij heeft als doel actief en deskundig bij te dragen aan het borgen en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening aan mensen met een leesbeperking. De leden van de lezersraad nemen op persoonlijke titel zitting in de Raad. Zij onderhouden actief contact met de doelgroep. Als geheel zal de Lezersraad zich niet richten op de belangen van een individuele lezer.

De Selectiecommissie Lezersraad Aangepast Lezen, bestaande uit Hans Smit, Alwine Hardus en Piet Melenhorst heeft vijf kandidaten voorgedragen als lid van de Lezersraad. Verder heeft de Commissie geadviseerd om ook enkele leden te benoemen die zitting hebben namens een organisatie die de doelgroep vertegenwoordigt. SIOB heeft dit advies en de voordracht van de kandidaten graag overgenomen.

De nieuwe leden van de Raad zijn: Liesbeth Blankhart, Tonny van Breukelen, Ineke Glorie (namens Viziris), Marco Meertens, Marijse Pel (namens Balans), Marianne Poppenk (namens NLBB), Jolande Verhoeven, Rik Wouters. Frank Alberse is tijdelijk voorzitter.

SIOB en Stichting Aangepast Lezen zien uit naar een goede samenwerking met de Lezersraad.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie