HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Werkconferentie VOB: afspraken Nationale Bibliotheekpas en NBC; onderzoek naar B-reader
06-11-2012
De VOB en enkele andere partijen hebben tijdens de 'werkconferentie' van 31 oktober jl onder andere afgesproken dat er op 1 maart 2013 projectplannen liggen voor de realisering van de Nationale Bibliotheekpas, de Nationale Bibliotheekcatalogus (NBC) en het programma 'De Bibliotheek onderneemt'. Aangaande de B-reader leggen NBD Biblion en Bibliotheek.nl in november een gezamenlijk onderzoeksvoorstel voor aan het VOB-bestuur.
Tijdens de werkconferentie werden afspraken gemaakt naar aanleiding van de VOB-branchestrategie De Bibliotheek levert waarde, strategie 2012 - 2016 (PDF).  De bij de afspraken betrokken partijen zijn, behalve de VOB, het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SlOB), Stichting Bibliotheek.nl (BNL), de Samenwerkende PSO's (SPN), NBD Biblion, de Plusbibliotheken, Stichting Certificering Bibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek (KB). Mogelijk dat later ook andere organisaties gevraagd worden aan te sluiten bij deze alliantie.

De Samenwerkende PSO's (SPN) nemen de Nationale Bibliotheekpas voor hun rekening en werken daarvoor samen met de KB, NBD Biblion, SlOB en de VOB-commissie Marketing.
Stichting Bibliotheek.nl (BNL) zorgt ervoor dat de Nationale Bibliotheekcatalogus (NBC) in 2013 operationeel is. Maar, zo stelt de VOB, 'er moet nog veel gebeuren om deze te vullen met (meta)content van andere bibliotheken dan de openbare en met content van andere instellingen. Ook de contextualisering wordt opgepakt. SlOB is voor dit onderdeel de trekker van een brede coalitie die gericht is op het verwerven en contextualiseren van content. Plusbibliotheken zijn samenwerkingspartner, met KB, NBD Biblion en de VOB-inkoopcommissie.'
Voor beide projecten moet er op 1 maart 2013 een projectplan liggen. Hetzelfde geldt voor het programma 'De Bibliotheek onderneemt', waarvoor de partners in elk geval SPN, Stichting Certificering en de VOB-commissie Werkgeverszaken zijn. In de projectplannen moet worden duidelijk gemaakt wat er gaat gebeuren, wat de klanten van de bibliotheek er aan hebben en wanneer het desbetreffende project klaar is.

Over de in de branchestrategie genoemde B-reader zegt de VOB dat het 'een aantrekkelijk idee' is. NBD Biblion en Bibliotheek.nl leggen in november hierover een gezamenlijk onderzoeksvoorstel voor aan het VOB-bestuur.

In maart 2013 is de volgende werkconferentie. Dan worden de plannen van aanpak besproken en vastgesteld en wordt tevens het voorstel van de VOB besproken voor het programma- of 'alliantiemanagement'.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie