HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Samenwerking OpenBibliotheken.nl en DeBibliotheek
15-11-2012
De initiatieven OpenBibliotheken en online vraagbeantwoorder DeBibliotheek slaan de handen ineen en zullen vanaf heden gezamenlijk functioneren onder de naam OpenBibliotheken.  
Beide initiatieven stellen gemeenschappelijk te hebben dat ze een leemte vullen die door de officiële openbare bibliotheekorganisaties vrijwel ongemoeid wordt gelaten: het toegang bieden tot informatie waarbij het principe van open access wordt gehanteerd. Niet alleen het selecteren en beschikbaar maken van open digitale bronnen, maar ook het principe van online vraagbeantwoording past wat de initiatiefnemers betreft uitstekend binnen dit uitgangspunt.

De initiatiefnemers stellen in een persbericht: 'Het manifest van OpenBibliotheken, gepubliceerd in april 2012, kan daarom uitstekend óók op DeBibliotheek worden toegepast. In het manifest werd iedere informatieprofessional in het publieke belang van open en vrije informatie opgeroepen om: zich beroepsmatig in te spannen voor de vrije uitwisseling van informatie in de ruimste zin van het woord (content); principes van open access, creative commons, open linked data en netneutraliteit in werk en vrije tijd zoveel mogelijk te bevorderen; gebruikers van hun diensten bij te staan in het zoeken naar en verkrijgen van informatie, daarbij waar mogelijk open vormen te gebruiken, en kennis daarover aan gebruikers over te dragen; op de hoogte te zijn van initiatieven van koepelorganisaties zoals de wereldbibliotheekfederatie IFLA en hieraan actief bij te dragen; zo nodig georganiseerde acties te initiëren dan wel ondersteunen wanneer de vrijheid van informatievergaring, -verspreiding en meningsuiting in het geding zijn, en daarvoor gebruikers te mobiliseren.'

Openbibliotheken.nl is een website waar men kan zoeken naar boeken, muziek, films en andere media uit open bronnen die in de reguliere catalogi van openbare bibliotheken vaak niet worden ontsloten. OpenBibliotheken.nl werd eerder dit jaar gelanceerd en profileert zich als een onafhankelijk initiatief, los van bestaande bibliotheekorganisaties, maar gesteund door bijna 200 vakgenoten. Initiatiefnemers zijn Jeroen de Boer en Edwin Mijnsbergen. (Zie ook dit bericht en dit artikel.)

Ook DeBibliotheek is geen initiatief van bestaande bibliotheekorganisaties. Een aantal bibliothecarissen, werkzaam bij openbare bibliotheken en enkele bedrijfsbibliotheken, beantwoordt online vragen en gebruikt daarvoor reeds bestaande platforms. Initiatiefnemer van DeBibliotheek is Esther Valent. (Zie ook dit artikel)

Op Twitter zullen beide initiatieven de eigen vertrouwde Twitteraccounts blijven hanteren, maar daarbij wel bij beide het logo van OpenBibliotheken gaan voeren: twitter.com/DeBibliotheek1 en twitter.com/openbibliotheek


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie