HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Verzelfstandiging Bibliotheek Utrecht definitief
20-11-2012
Vorige week is de voorgenomen verzelfstandiging van Bibliotheek Utrecht definitief bekrachtigd door de gemeenteraad van Utrecht. De gemeenteraad stemde op 15 november in met het collegevoorstel om de bibliotheek en het Centraal Museum met ingang van 1 januari 2013 te verzelfstandigen.
De huidige directeuren, Ton van Vlimmeren van de bibliotheek en Edwin Jacobs van het Centraal Museum, worden directeur van de nieuwe stichtingen. De Kunstuitleen Utrecht wordt in een aparte stichting ondergebracht.
Het personeel van bibliotheek en museum komt per januari 2013 onder een andere CAO te vallen.

Als reden voor de verzelfstandiging noemt de gemeente het gegeven dat de beide instellingen hierdoor meer slagkracht krijgen om als cultureel ondernemer met andere instellingen in de stad samen te werken en innovaties vorm te geven. Ook biedt de verzelfstandiging meer mogelijkheden voor een doelmatiger bedrijfsvoering, aldus de gemeente. De plannen voor verzelfstandiging zijn gebaseerd op de Businesscase Verzelfstandiging Bibliotheek, die in maart van dit jaar door de gemeenteraad werd vastgesteld.

Enkele weken geleden spraken enkele gemeenteraadsleden nog hun zorg uit omdat zij vreesden dat de verzelfstandiging zou kunnen leiden tot sluiting van vestigingen. Onderwijswethouder Jeroen Kreijkamp kon deze zorg echter wegnemen door er op te wijzen dat de gemeenteraad zelf de kaders bepaalt voor de bibliotheek en dus zelf besluit over al dan niet sluiten van filialen. 'Tot en met 2013 geldt nog het door de gemeenteraad vastgestelde moderniseringsplan waarin staat dat er geen vestigingen gesloten mogen worden en daarna kan de gemeenteraad zelf de kaders bepalen waarbinnen subsidie zal worden verleend aan de Bibliotheek Utrecht. Het niet sluiten van vestigingen kan daar in opgenomen worden,' aldus Kreijkamp. De gemeente stelt dat de verzelfstandiging geen bezuinigingsoperatie is.

Zie ook dit bericht. Zie verder het bericht over het doorlichtingsrapport over Bibliotheek Utrecht.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie