HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Taalunie: meer aandacht voor Nederlands-Vlaamse samenwerking bij digitalisering 'talig erfgoed'
22-11-2012
In haar vorige week verschenen Meerjarenbeleidsplan 2013-2017 geeft de Nederlandse Taalunie aan een rol te willen gaan spelen 'in het stimuleren en faciliteren van Nederlands-Vlaamse samenwerking voor de digitalisering en ontsluiting van (talig) cultureel erfgoed'.
De Taalunie stelt in het Meerjarenbeleidsplan 2013-2017 (PDF) dat het daarbij gaat om:  
  • afstemming van werkzaamheden op beleidsniveau;
  • ontsluiting voor onderwijs, wetenschap en breed publiek;
  • samenbrengen van partijen in relatie tot ontwikkelingen rond de digitale bibliotheek.
De Taalunie stelt niet per se een regiefunctie op dit terrein te ambiëren. Andere instanties zijn daarvoor misschien beter geëquipeerd, zo wordt gesteld in het meerjarenbeleidsplan. Wel vindt de Taalunie het van groot belang om afstemming en samenwerking van het Nederlandse en Vlaamse beleid te stimuleren en daarvoor een platform te bieden. De Taalunie wil in dit kader vooral makelaar zijn.

De Taalunie licht in het meerjarenbeleidplan toe: 'Toen het Taalunieverdrag werd gesloten, kon de vlucht die de digitale media zouden nemen niet worden voorzien. Voor gebruikers van het Nederlands en voor de toekomst van de taal moet het talige erfgoed hierin een plaats krijgen.' Samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen op het gebied van de digitalisering van talig erfgoed is nodig, zo vindt de Taalunie, om overlap te vermijden, het mogelijk te maken expertise te delen en kosten te besparen. 'Vanwege de omvang van het erfgoed, uiteenlopende wensen en behoeften en verschillende belangen van betrokkenen, is een overkoepelende, planmatige aanpak noodzakelijk.'
De Taalunie wijst er op dat er op uitvoerend niveau weliswaar al organisaties actief zijn als FARO (voor Vlaanderen) en DEN (voor Nederland) die contact met elkaar hebben, maar centrale regie ontbreekt, aldus de Taalunie. 'Door de afzonderlijke beleidscycli en financiering in Nederland en Vlaanderen richten organisaties in het bibliotheek- en erfgoedveld zich op nationale programma’s. Dit ontmoedigt het formuleren van taalgebiedbrede programma’s hoewel daarmee veel inhoudelijke en financiële meerwaarde zou kunnen worden bereikt. Te meer omdat is gebleken dat de beleidsvoornemens in Nederland en Vlaanderen sterk op elkaar lijken en er veel verwante initiatieven zijn. Denk aan de vele boekbeschrijvingen in de bibliotheekwereld, de e-boekinitiatieven, de sites van bibliotheekwerk en boekenvak,' zo stelt de Taalunie.

De Taalunie gaat in het meerjarenbeleidsplan ook in op de positie en rol van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL). Het meerjarenbeleidsplan zegt hierover: 'Het veranderende landschap waarin de DBNL opereert en waarin grote spelers zoals Google en de Nederlandse Koninklijke Bibliotheek op grote schaal digitaliseren, dwingt de DBNL zich te heroriënteren op zijn kerntaken. De meerwaarde van de DBNL zou in de komende periode meer kunnen liggen bij het zetten van agenda’s (mee bepalen wat wordt gedigitaliseerd en hoe), het toevoegen van kwaliteit aan gedigitaliseerd materiaal (verrijking en tagging) en dienstverlening (het ondersteunen van wetenschap en onderwijs), dan bij digitalisering zelf.'

Voor de volledige tekst van het Meerjarenbeleidsplan 2013-2017 van de Nederlandse Taalunie, zie hier (PDF) Voor een samenvatting van het meerjarenbeleidsplan, zie hier.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie