HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Hoge Raad: geen afzonderlijke leenrechtvergoeding bij verlenging uitlening
24-11-2012
In de langlopende zaak aangaande de leenrechtvergoeding bij verlenging van de uitleentermijn heeft de Hoge Raad gisteren de uitspraak gedaan dat er niet opnieuw een leenrechtvergoeding hoeft te worden betaald bij verlenging van een uitlening.
Met deze uitspraak is het cassatieberoep van de Stichting Leenrecht tegen de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) door de Hoge Raad verworpen en wordt het arrest van het gerechtshof in Den Haag van 28 juni 2011 bevestigd. Met de uitspraak komt een einde aan een slepende discussie tussen VOB en Stichting Leenrecht over de principiële vraag of een verlenging een nieuwe uitlening is waarvoor opnieuw een leenvergoeding verschuldigd is.

De Hoge Raad stelt in zijn arrest (PDF) onder meer: 'Het hof heeft zijn oordeel dat een verlenging niet als een nieuwe uitlening is te beschouwen hierop gebaseerd, dat onder uitlening als bedoeld in de VRL 2006 en de Auteurswet is te verstaan een rechtshandeling waarbij het werk voor beperkte tijd aan een bepaalde persoon uit het desbetreffende publiek voor gebruik wordt afgestaan. Een verlenging is dan niet als een relevante nieuwe rechtshandeling aan te merken. De periode van verlenging valt immers onder de "beperkte tijd" gedurende welke een gebruiker het werk tot zijn feitelijke beschikking krijgt. (...) Zoals hiervoor in 3.4.3 is overwogen, heeft het hof met juistheid geoordeeld dat een uitlening een beperkte tijd betreft waaronder mede een eventuele verlenging is te verstaan, zodat die verlenging niet als een zelfstandige uitlening heeft te gelden. De klachten stuiten daarop af.'

De zaak van Stichting Leenrecht versus VOB aangaande de leenrechtvergoeding bij verlengingen kent een geschiedenis die teruggaat tot 2007. Voor een korte samenvatting van deze voorgeschiedenis, zie hier.

Het VOB stelt in reactie op de uitspraak: 'Met het arrest van de Hoge Raad is groot belang gemoeid voor bibliotheken. Met de digitalisering van dienstverlening, verandert het gebruik van de bibliotheek. Dat heeft grote effecten op dienstverlening aan de leden en zal ook leiden tot nieuwe modellen voor vergoeding aan rechthebbenden.'

Zie ook dit bericht op de website boek9.nl over de uitspraak van de Hoge Raad.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie