HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Bibliotheek Eindhoven krijgt 1,2 miljoen
03-12-2012
Het geld is bedoeld om te investeren in de bibliotheek-nieuwe-stijl.
De Bibliotheek Eindhoven krijgt van de gemeente ruim 1,2 miljoen euro om te investeren in de bibliotheek-nieuwe-stijl, zo wordt bericht door onder andere het Eindhovens Dagblad en Studio 040.

De schenking is te danken aan een in 1996 afgesloten renteloze lening aan de bibliotheek, bedoeld voor verbouwing van en onderhoud aan de Witte Dame. Het totaalbedrag van ruim 1,5 miljoen euro werd destijds door de gemeente in een keer op het eigen vermogen afgeschreven en staat daarom nu niet meer als lening te boek. De bibliotheek moet nog ongeveer 375.000 euro van de lening aflossen.

De gemeente wil dat de bibliotheek voor 1 januari laat weten hoe het eenmalige bedrag besteed zal worden. Zoals eerder bericht worden volgend jaar alle wijkfilialen gesloten en vervangen door steunpunten in scholen. Dit is het gevolg van een gemeentelijke bezuiniging waarbij de subsidie wordt teruggebracht naar drie miljoen euro (een halvering van de huidige subsidie).

Overigens stelde directeur Thijs Kuipers van Bibliotheek Eindhoven enkele weken geleden in reactie op de plannen van B en W dat drie miljoen euro subsidie per jaar anderhalf miljoen te weinig is om één goede centrale bibliotheek, wijkvoorzieningen voor volwassenen én 72 steunpunten in basisscholen open te houden, zoals in de gemeentelijke plannen is voorzien. Kuipers in het Eindhovens Dagblad: 'We sluiten de wijkfilialen met pijn in het hart, maar we steunen de richting die de gemeente wil kiezen hartgrondig. Maar met drie miljoen subsidie redden we het simpelweg niet. Er moet óf meer geld bij, óf er moeten door de politiek scherpere keuzes worden gemaakt.' De bibliotheek spreekt in een brief aan de raad (dd 29 oktober) haar zorg uit over het plan van het college. Het ambitieniveau van de gemeentelijke doelstellingen (een sobere centrale bibliotheek, sobere wijkvoorzieningen voor volwassenen en sobere schoolbibliotheken voor de jeugd) is niet in overeenstemming met de voorziene subsidie van drie miljoen, zo stelt de bibliotheek in deze brief, daarbij mede verwijzend naar een in opdracht van de gemeente uitgevoerd onderzoek door de accountants van Joanknecht & Van Zelst. De bibliotheek raamt dat er ongeveer 4,5 miljoen nodig is om bovenstaande doelstellingen te realiseren

De raad heeft in een raadsvergadering op 30 oktober jl in reactie op het voorstel van het college aangegeven het nu nog te vroeg te vinden om te besluiten over het volgend jaar sluiten van de zeven wijkvestigingen van de bibliotheek, zoals het college wil. De raadsfracties willen inzichtelijk hebben welke functies de filialen per wijk vervullen en wat eventuele alternatieven zijn om de bibliotheekfunctie toch in de wijken te brengen, zo meldt het Eindhovens Dagblad. Verantwoordelijk wethouder Mary-Ann Schreurs heeft toegezegd dat er in maart volgend jaar een totaalvoorstel bij de raad ligt over de invulling van de functies van de bibliotheek in de wijken (in het perspectief van een toekomstvisie), waarmee een verantwoord besluit over de toekomst van de bibliotheek kan worden genomen. Op dat moment is het voor de raad nog mogelijk verdere inhoudelijke en financiële besluiten te nemen voor de periode vanaf 2014.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie