HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Bibliotheek culturele voorziening waarop burgers het minst willen bezuinigen
06-12-2012
De bibliotheek is de culturele instelling waarop men het minst graag wil bezuinigen, zo blijkt uit recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). 
In het kader van het op 29 november jl uitgebrachte SCP-rapport Een beroep op de burger. Minder verzorgingsstaat, meer eigen verantwoordelijkheid? is burgers gevraagd naar de types culturele voorzieningen waarop men het minst dan wel het meest zou bezuinigen. Het SCP concludeert: 'In twee opzichten is het antwoord helder [waar de sympathie van de burger ligt, red.]: wel bij bibliotheken en niet bij poppodia. Bibliotheken noemde men het minst als iets waarop men flink zou bezuinigen en het meest als iets waarop men het minst zou bezuinigen. Bij poppodia ligt dat precies andersom. Amateurkunstbeoefening zou na poppodia het tweede doelwit van bezuinigingen zijn.' Centra voor de kunsten of muziekscholen wil men bij bezuinigingen na bibliotheken het meest uit de wind houden. 'De 19e eeuwse tempels van de gecanoniseerde cultuur (musea, monumenten, theaters, schouwburgen en concertgebouwen) nemen een middenpositie in. Ze zijn noch favoriet om het meest op te snoeien, noch favoriet om bij bezuinigingen te ontzien,' aldus het SCP. (Zie ook figuur 11.3 op p. 245 van het rapport.)

Het SCP trekt deze conclusies op basis van de in het voorjaar van 2012 gehouden Enquête Eigen Verantwoordelijkheid (EEV) waarin de volgende vraag werd gesteld: ‘De regering wil de overheidsbemoeienis met kunst en cultuur (musea, theaters, muziekscholen, bibliotheken, poppodia, amateurkunst) beperken en er daarom op bezuinigen. Wat vindt u hiervan?’

Cultuur als geheel komt er overigens bij de burger niet zo best vanaf. Zo stelt het SCP vast: 'Driekwart van de bevolking is akkoord met bezuinigingen op cultuur, al heeft ruim de helft van die voorstanders (42% van de bevolking) wel moeite met de hoogte ervan. Ruim een kwart van de bevolking (27%) stemt zonder meer in met de bezuinigingen, terwijl nog eens 8% vindt dat er eigenlijk nog veel meer op cultuur gekort zou moeten worden. Daar staat tegenover dat 18% van mening is dat de subsidies moeten blijven wat ze zijn en dat 5% vindt dat er juist meer overheidsgeld naar kunst en cultuur dient te gaan.' 

'Het beeld van de bereidheid om de culturele sector te steunen [stemt] somber. Men stelt zich niet teweer tegen bezuinigingen op cultuursubsidies; velen zeggen minder cultuur te gaan bezoeken naarmate de prijzen gaan stijgen en weinigen zijn bereid om meer tijd en geld vrij te maken om de culturele sector te steunen. Het teruggeven van cultuur aan de samenleving door de overheid dreigt derhalve sneller te gaan dan het terugnemen van cultuur door de samenleving,' aldus het SCP.

Het rapport Een beroep op de burger. Minder verzorgingsstaat, meer eigen verantwoordelijkheid? handelt over de verschuiving van de verantwoordelijkheden tussen overheid en burger. In het rapport wordt voor diverse beleidssectoren de vraag gesteld in hoeverre en op welke wijze de eigen verantwoordelijkheid in de afgelopen twee decennia is toegenomen. Ook burgers komen aan het woord: in hoeverre zijn zij bereid om zelf een actievere bijdrage te leveren? Waar mogelijk is gekeken naar de gevolgen van meer eigen verantwoordelijkheid om te zien of de hooggespannen verwachtingen van beleidsmakers worden ingelost en of hun motieven stand houden, aldus de onderzoekers. Behalve cultuur (inclusief de bibliotheken) komen daarbij ook beleidsvelden aan bod als zorg, volkshuisvesting, kinderopvang, onderwijs, veiligheid en inburgering.

Voor de volledige tekst van het rapport, zie hier (PDF)


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie